Presentation

Additiv tillverkning öppnar nya möjligheter vid KaU

Publicerad 26 juni 2018
Pavel Krakhmalev, projektledare och Gunnel Fredriksson, forskningsansvarig inom AT-LAB. Foto: Jeanette Dahlström
Pavel Krakhmalev, projektledare och Gunnel Fredriksson, forskningsansvarig inom AT-LAB. Foto: Jeanette Dahlström

Karlstads universitet har startat ett forskningslaboratorium för additiv tillverkning, AT-LAB, för att bedriva forskning i framkant, etablera en mötesplats, initiera kunskapsöverföring, och utveckla kunskap och produkter med regionens näringsliv.

Additiv tillverkning (AM) och 3D-printing genomgår en explosionsartad utveckling och erbjuder unika möjligheter för resurseffektiv tillverkning av både komplexa och individanpassade metallprodukter, som är omöjliga att framställa på traditionellt sätt.

– Vår ambition är att uppnå excellens inom AM och bedriva forskning i framkant vid KaU. Med vår nya 3D-printer AM400 Renishaw, som är den första av sitt slag i Sverige, vill vi introducera den här teknologin till både SMF och stora företag inom den regionala verkstadsindustrin, och därmed vara med och driva utvecklingen av smart specialisering i Värmland. I nuläget satsar vi på att engagera företag för att visa vilka enorma möjligheter den här teknologin faktiskt kan ge dem. Den är hållbar, resurseffektiv och miljövänlig och kan starkt bidra till såväl Värmlands som Sveriges konkurrenskraft globalt, slår projektledaren Pavel Krakhmalev fast.

Bjuder in regionens företag
Kollegan och forskningsansvarig inom AT-LAB, Gunnel Fredriksson, berättar att nästa steg omfattar att bjuda in företagen i regionen till laboratoriet, för att prova på teknologin.
– Fram tills nyligen har vi fokuserat på att införskaffa och installera laboratoriet, och för närvarande djupdyker vi i forskningsfrågor och materialkaraktärisering – hur mikrostrukturen blir och vilka mekaniska egenskaper som uppnås – hos det som tillverkas. Nu är vi väldigt spända på att få presentera våra framsteg och nyvunna kunskaper för företagen för att hjälpa dem att bedöma om additiv tillverkning passar för deras verksamhet.

Flera starka samarbeten
AT-LAB har redan flera nationella och internationella samarbeten, bland annat med världsledande verktygsståltillverkaren Uddeholms AB och med universitet i Sydafrika, Japan, USA, Tyskland och Frankrike. AT-LAB deltar också i The Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals.
– Aktörer, speciellt SMF, som deltar i projektet kommer att kunna använda AT-LAB för att utveckla, testa och tillverka prototyper. Målet är att bidra till regionens konkurrenskraft, förbättra industriell och akademisk utveckling samt bädda för ny kunskap och nya innovationsinitiativ.

KaU – AT-LAB
Inom projektet AT-LAB har Karlstads universitet installerat och startat ett laboratorium för additiv tillverkning. Projektet är finansierat av EU-medel via Tillväxtverket tillsammans med Region Värmland och Karlstads universitet. AT-LAB ingår i Akademin för smart specialisering för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet.

AT-LAB
Karlstads universitet
Tel: 054-700 10 00
E-post: at-lab@kau.se
www.kau.se/atlab