Oppositionen

Måste bli attraktivt för internationella forskare

Publicerad 17 juni 2022
Text: Jenny Ryltenius Foto: Axel Adolfsson
Lars Hjälmered, moderaternas talesperson för högre utbildning och forskning. Foto: Axel Adolfsson
Lars Hjälmered, moderaternas talesperson för högre utbildning och forskning. Foto: Axel Adolfsson

Fem frågor till Lars Hjälmered, moderaternas talesperson för högre utbildning och forskning samt andre vice ordförande i utbildningsutskottet.

Vilken är den största utmaningen just nu för Sverige att bli ett världsledande forskningsland?
– Den stora utmaningen nu är att andra länder har kommit ikapp oss. Bortom corona och krig har konkurrensen hårdnat, och ekonomin växer i fjärran östen med Kina i spetsen. Det oroar mig att 5G blev tillgängligt i Sverige först nyligen medan det funnits på den kinesiska marknaden i flera år. Digital och artificiell teknik är typexempel på områden som ledande forskningsnationer måste vara bäst på.

”Förutom att investera mer pengar i både företag och universitet måste det också bli attraktivt för internationella forskare att komma hit.”

Vilka prioriteringar är nödvändiga på kort sikt?
– Vi behöver satsa mer pengar på forskning men också förändra tilldelningen av resurser till universiteten. Som det är nu får lärosätena bestämma för mycket över anslagen och vilka doktorandtjänster som ska tillsättas. Moderaterna menar att Vetenskapsrådet, och andra forskningsråd, ska dela ut en större del av pengarna till fri forskning som forskarsamhället efterfrågar.

Hur vill ni stärka Sverige som uppfinnarland?
– Förutom att investera mer pengar i både företag och universitet måste det också bli attraktivt för internationella forskare att komma hit. Här kan vi förenkla migrationsvillkoren och se över beskattningsregler. Kringvillkoren för medföljande familjemedlemmar är en viktig fråga för att locka hit enskilda individer.

Vilka forskningsområden vill ni prioritera?
– Politiker ska inte bestämma vilka områden det ska forskas på, även om det finns skäl att peka ut medicin och teknik utifrån samhällsnyttoaspekten. Vår stolta svenska historia när det gäller just tekniska och medicinska framsteg är en följd av entreprenörskap – inte politiska beslut.

Hur kan samverkan med näringslivet stärkas och bli bättre?
– Det finns många svar på den frågan, givet vilket forskningsområde vi pratar om. Generellt behöver lärosätena bli bättre på att bjuda in näringslivet i både undervisning, praktik, uppsatsskrivande och högre forskning. Det skulle höja den vetenskapliga kvaliteten.