Världsledande inom fotonikforskning

Publicerad 28 juni 2017

Peter Andrekson är professor i fotonik och chef för FORCE.
Peter Andrekson är professor i fotonik och chef för FORCE.
Peter Andrekson är föreståndare för Force på Chalmers. Han leder ett forskarteam som utvecklar framtidens optiska fibersystem för kommunikation. Genom att mer effektivt utnyttja ljusets egenskaper skapas helt nya möjligheter att sända stora datamängder och även koppla upp oss mot rymden.

Om bara några månader ska Peter Andrekson leda Europas största konferens kring optisk kommunikation, ECOC, på Svenska Mässan i Göteborg. Mycket kommer att handla om bredband och framtidens system som kan sända ännu mer data, ännu fortare, ännu längre och mer energieffektivt än vad som är möjligt idag. Det handlar om enorma datamängder, och då talar vi inte om megabyte eller gigabyte utan om terabyte, alltså tusen miljarder byte, eller petabyte, en miljon miljarder byte.
– Men, det finns en gräns. Med dagens lösningar kommer det inte att vara möjligt att fortsätta den exponentiella tillväxten av kapacitet i våra informationssystem hur länge som helst. Om allt fortsätter kommer vi inom åtta år att förbruka mer elektrisk energi än vad vi kan producera. Så vi behöver utveckla den nästa generationens optiska system som är mer energieffektiva och som även tar hänsyn till prestanda och kostnader.

Brusfria förstärkare
Peter Andrekson är professor i fotonik och chef för FORCE, Fiber Optic Communications Research Centre, ett tvärvetenskapligt centrum på Chalmers. Fotonik är dels en teknologi, dels en vetenskap och kommer från ordet foton, ljuspartikel.
– Fotonik handlar om att använda ljuset som informationsbärare för olika tekniska tillämpningar, till exempel genom optiska fiber. Det kan handla om belysning, displayer och transport av data där ljusets karaktär är helt avgörande.
Nyligen belönades Peter Andrekson med ett prestigefyllt forskningsanslag från Vetenskapsrådet på 50 miljoner kronor.
– Jag blev överlycklig. Vi kan nu arbeta mer långsiktigt då anslaget sträcker sig över tio år.
Ett av de enskilt största forskningsprojekten handlar om utvecklingen av brusfria förstärkare som bygger på användningen av en särskild optisk fiber med speciella egenskaper vid telekomvåglängder. Med den nya tekniken kan man nå mycket längre och kraftigt förlänga räckvidden i ett fibersystem. Peter Andreksons forskarteam är idag världsledande på området. Nästa steg är att testa tekniken i trådlösa optiska länkar för att transportera data i fri rymd över riktigt långa avstånd, som till månen och mars.
– Med nya plattformen kan vi uppnå förstärkning vid helt nya våglängder, vilket öppnar dörrar till nya möjligheter. Vi ser även nya tillämpningsområden inom exempelvis bioteknik och spektroskopi.

Chalmers – FORCE
Forskningen utförs vid forskningscentrumet FORCE på Chalmers och finansieras genom Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning och av EU.

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
Tel: 031-772 10 00
www.chalmers.se

www.chalmers.se