Presentation
Chalmers

Samverkansprojekt inom AI-arkitektur

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Pedro Petersen Moura Trancoso, biträdande professor i datateknik och Per Stenström, professor i dataarkitektur på Chalmers. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Pedro Petersen Moura Trancoso, biträdande professor i datateknik och Per Stenström, professor i dataarkitektur på Chalmers. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

För att autonoma fordon effektivt ska kunna använda realtidskrav för krävande AI-applikationer måste beräkningarna flyttas närmare minnet. Genom att kombinera unika forskarkompetenser från Israel och Sverige vill man bidra till att autonoma fordon kan åka längre med bibehållen beräkningskapacitet.

Databeräkningar kräver mycket energi, och autonoma fordon som bilar och drönare kan inte ha med hur mycket batterier som helst. Det krävs därför mer effektiva beräkningar för att kunna fatta snabba beslut i det autonoma fordonet.
– Idag behöver data färdas relativt långa sträckor mellan minnet, där de samlas in, till datacentraler i molnet där de hanteras. Det gäller därför att kunna behandla data nära där den produceras och lagras, förklarar Pedro Petersen Moura Trancoso, biträdande professor i datateknik på Chalmers.

Beräkningar i eller nära minnet
Det finns olika lösningar på hur beräkningar nära datakällan kan ske. Antingen att den sker väldigt nära men utanför minnet, eller att beräkningarna sker inne i själva minnet.
– I vårt projekt kommer vi att ha med båda lösningarna och se vilka kombinationer som kan vara effektivast. De beräkningar som sker inne i minnet måste vara relativt enkla, och de lite mer komplicerade beräkningarna måste flyttas utanför men nära minnet.
Forskarna i Israel är specialister på beräkningar i minnet, och på Chalmers har de specialiserat sig på beräkningar i nära anslutning till minnet.
– Genom att kombinera våra respektive spetskompetenser kommer vi att kunna nå betydligt längre än om vi forskar var och en på sitt håll.

Viktigt för långsiktig samverkan
Projektet har redan satts i gång men kommer i gång på allvar till hösten då Chalmers får in en doktorand i projektet.
– De resultat vi planerar för handlar bland annat om översättning av forskningsresultat till kommersiellt utnyttjande av resultaten. Men vi ser även samverkansprojektet som väldigt viktigt för ett långsiktigt forskningssamarbete mellan två högteknologiska länder, berättar professor Per Stenström, avdelningschef vid Dator- och nätverkssystem, Data- och informationsteknik.
Ytterligare ett positivt resultat av projektet som de båda professorerna lyfter fram är de konkurrensfördelar som de unga forskarna i Israel och Sverige får, genom att på testplattformen fördjupa sin kunskap och erfarenhet av både AI-arkitekturer och design samt tillämpningar av algoritmer.

Chalmers – AutoPiM

Visionen för projektet ”AutoPiM: Efficient accelerator for autonomous vehicles” är en mobil PiM DL-plattform för att tillhandahålla en högpresterande, låglatens och energieffektiv lösning för en mängd olika DL-algoritmer och modellstorlekar för autonoma fordon.

chalmers.se