Presentation
Chalmers tekniska högskola Edge-computing

Utmaningar för edge-computing

Publicerad 12 juni 2024
Ahmed Ali-Eldin Hassan, docent på Chalmers tekniska högskola. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Ahmed Ali-Eldin Hassan, docent på Chalmers tekniska högskola. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Den snabba digitala utvecklingen med en massiv ökning av tillgängliga data och ökade krav på realtidsanalyser har banat vägen för edge-computing, kantdatorsystem. I sådana system processas data mer lokalt. En av utmaningarna med sådana system är att säkert kunna överföra data mellan olika lokala kantdatorsystem, även säkerhetsaspekter av hur data skickas runt behöver hanteras.

Digitaliseringen av samhället bygger mycket på att data skickas från en enhet till en annan med hjälp av olika molntjänster.
– För användningen av facebook är det inget problem att data skickas till Luleå för hantering, men för maskiner som är beroende av realtidsanalyser, exempelvis en självkörande bil, tar det för lång tid och blir för osäkert. Därför har man utvecklat system som bygger på mer lokala servrar som hanterar data i lokala moln, kantdatorsystem, förklarar Ahmed Ali-Eldin Hassan, docent på Chalmers tekniska högskola.
För att utnyttja kantdatorsystem optimalt delas ett område in i mindre områden där varje område får en egen server. Dock blir det problem för ett föremål som rör sig, som en självkörande bil.
–Själva övergången mellan ett kantdatorsystem till ett annat innebär att signalerna måste byta område vilket kan innebär en kortare eller längre paus i realtidsanalyserna. För en självkörande bil vore det katastrofalt då man kanske möter en bil just under den pausen.

Bygger ett tillförlitligt operativsystem
Ahmed Ali-Eldin Hassans projekt syftar till att bygga ett tillförlitligt och säkert operativsystem som är optimerat för dynamisk kantdatorhantering där signaler måste byta kantdatorsystem.
– Data behöver kunna ”flyta” över till nästa kantdatorområde, byta servermoln, utan avbrott. Kan vi lyckas med det kommer världen att kunna se väldigt annorlunda ut framöver. Användningen av kantdatorer innebär en ny IT-revolution nästan som när vi började digitalisera världen, förklarar han.
Han har fyra forskarstudenter till sin hjälp som fördjupar sig i olika aspekter av projektet.
– Några av dem tittar närmare på säkerhetsaspekterna med förflyttning av data mellan olika moln, andra jobbar med operativsystemet och med olika fysiska begränsningar av internet.

Chalmers tekniska högskola – Edge-computing

Ahmed Ali-Eldin Hassan utsågs 2022 till en av 16 Framtida forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning. Projektet han driver är ”Edge Optimization: Operativsystem och programvara i periferin” som fokuserar på att skapa säkrare och mer tillförlitliga sätt att använda lokala molnlösningar, kantdatorsystem, för föremål i rörelse.

chalmers.se/ikt