Forskare vid Örebro universitet erbjuder en digital optimeringsarena

Publicerad 28 juni 2017

Översta raden från vänster: Nader Asnafi, professor i maskinteknik, och Johnny Sjöström, vd Uddeholm. Undre raden från vänster: Christina Öberg, professor i marknadsföring, Mikael Jorstig, strateg på Region Örebro län och Tawfiq Shams, industridoktorand vid Örebro universitet.
Översta raden från vänster: Nader Asnafi, professor i maskinteknik, och Johnny Sjöström, vd Uddeholm. Undre raden från vänster: Christina Öberg, professor i marknadsföring, Mikael Jorstig, strateg på Region Örebro län och Tawfiq Shams, industridoktorand vid Örebro universitet.
Vid Örebro universitet bedriver Nader Asnafi, professor i maskinteknik, forskning med inriktning på digitaliserad utveckling och drift av hållbara produkter och produktionssystem.

– I Örebro bedriver vi bland annat teknik-, arbetsmiljö-, process-, ledarskaps- och affärsorienterad forskning som utvecklar hållbara produkter som ges adderat värde genom digitalisering. Vi utvecklar och bidrar till drift av hållbara produktionssystem som blir mer effektiva, attraktiva, stimulerande och konkurrenskraftiga genom digitalisering, säger Nader Asnafi.
FoU-arbetet sker i nära samverkan med enskilda företag, Teknikföretagen samt företagskluster såsom Techtank. Tillsammans med IKEA, Volvo Cars, Nolato Lövepac, Ionbond, Uddeholm, Dynamore Nordic, Melament, 3D MetPrint, PLM Group, Hydroforming Design Light och Swerea IVF skapar Nader Asnafi och hans forskarkollegor en digital optimeringsarena för att minska ledtiden, minska vikten på verktyg, minska mängden använt material och möjliggöra återanvändning av äldre verktyg.

Stärker global konkurrenskraft
– Vi identifierar företagens behov och tar fram en behovslista för varje företag som vi samverkar med. Vi forskar parallellt med såväl kort- som långsiktiga tidsperspektiv, det vill säga tar fram lösningar som implementeras inom 1-2 respektive 4-5 år. En utmärkande faktor för vår forskning är att vi kombinerar affärsmässiga och tekniska perspektiv. Det innebär att vi närmar oss företagens digitaliseringsmöjligheter teknologiskt och för affärsutveckling, säger Nader Asnafi.
– Vi driver till exempel ett digitaliseringsprojekt tillsammans med IUC Värmland, IUC Dalarna, Bergsskolan, ICT Compare och FindIT. Projektet stärker och vidareutvecklar den globala konkurrenskraften hos små och medel­stora företag i Region Örebro län, Värmland och Dalarna genom digitalisering. Vi håller seminarier, gör företagsanalyser och initierar projekt med fokus på adderat värde och effektivitet genom digitalisering, säger Nader Asnafi.
I samverkan med företag, IUC-nätverket, andra universitet, Campus Värnamo, handelskammare, län, kommuner och företagsnätverk håller Nader Asnafi och hans kollegor seminarier om designoptimering, produktionsoptimering, affärsmodellsutveckling genom digitalisering och nya tekniker såsom 3D-printing.
– Vi tillför mervärde även till befintliga produkter samt optimerar befintliga produktionssystem bland annat utifrån hållbarhet och med hjälp av digitalisering, säger Nader Asnafi.

Örebro universitet
Örebro universitet, ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning, har cirka 15 000 studenter och ungefär 1 300 anställda. Inom teknikområdet utbildas högskole- och civilingenjörer på sju olika program. Forskningen inom maskinteknik fokuserar på digitaliserad utveckling och drift av hållbara produkter och produktionssystem. Vi har nationella och internationella samarbeten och en stark samverkan med näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer.
www.oru.se

www.oru.se