Presentation

Treesearch – en del av vägen till den framtida bioekonomin

Publicerad 25 juni 2019

Daniel Söderberg, föreståndare för samverkansplattformen Treesearch. Foto: Thomas Henrikson
Daniel Söderberg, föreståndare för samverkansplattformen Treesearch. Foto: Thomas Henrikson
Nya material från skogen är en viktig pusselbit i en framtida bioekonomi, där vi lämnat vårt fossilberoende och övergått till förnybara råvaror. Forskningen har visat på stora möjligheter, men ökad forskning och kompetens behövs för att möta de utmaningar som finns.

Sverige är en av de ledande nationerna inom forskningen på nya material från skogen. Under de senare åren har flera uppmärksammade forskningsresultat gjorts, som det genomskinliga träet och världens starkaste biobaserade trådar. Samverkansplattformen Treesearch grundades från en gemensam insikt hos akademi och industri om behovet av en omställning till en ännu mer högteknologisk industri baserad på skogsråvara. Med samverkansplattformen Treesearch ska Sveriges forskning kring material och specialkemikalier från skogen stärkas genom bland annat ökad samordning och uppbyggandet av ny kompetens.
Treesearch startade 2017 och har som syfte att samordna och stödja den forskning som bedrivs inom området, öka interaktionen mellan industri och akademi runt forskningsfrågor samt att bidra till kompetensuppbyggnad genom utbildning av unga forskare som kan driva området framåt.
– Inom 10 år ska Treesearch ha tillgängliggjort 250 forskarutbildade doktorer för den svenska industrin inom allt från materialvetenskap, kemi och fysik till mekanik och elektronik. Den kunskap och kompetens dessa representerar är nödvändiga för att driva utvecklingen inom både akademi och industri. Treesearch är alltså med och skapar förutsättningar för den framtida bioekonomin, vilket är väldigt spännande, säger Daniel Söderberg, föreståndare för samverkansplattformen.

En långsiktig satsning
Verksamheten i plattformen samfinansieras av deltagande universitet, framträdande industriaktörer, forskningsinstitut, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och staten genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och Vinnova.
Satsningen har ett unikt långsiktigt perspektiv, där parterna i ett första skede ingått avtal fram till 2028.
– Det är oerhört viktigt med långsiktighet i forskningssammanhang och det är fantastiskt att vi kan blicka så långt framåt.
– Hittills har Treesearch samlat över 250 forskare från akademi och industri, och över 60 pågående projekt har anslutit. Den största verksamhet som plattformen stöder är det mycket framgångsrika Wallenberg Wood Science Center, ett forskningscentrum inom nya material från skogen, med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som huvudfinansiär. Alla forskare och forskargrupper inom området har en självklar plats i plattformen och är välkomna att ansluta. Och det finns en stor vilja att samverka kring forskningen. Den viljan visades inte minst nu i maj, när vi hade vår första konferens om forskningen och resultat inom Treesearch. Konferensen samlade runt 200 deltagare, varav en fjärdedel från industrin. Det var oerhört värdefullt för att stärka våra nätverk och presentera olika framsteg.

Forskning för en hållbar framtid
Daniel berättar att forskningsområdet är viktigt ur flera perspektiv: dels ur samhällsekonomiskt perspektiv och dels ur miljöperspektiv. Skogsindustrin är en viktig arbetsgivare i Sverige och utgör en väsentlig del av landets export. Sett ur ett miljöperspektiv är det få råvaror som har större potential till klimatvänliga produkter, då skog binder koldioxid när den växer och är en förnybar råvara. Och än har forskarna bara skrapat på ytan av alla de möjligheter och material som finns att göra från skogen.
– Att nyttja naturens material bättre kan skapa stor samhällsnytta såväl som ekonomisk värdeökning. Forskningen kan bland annat leda till att vi i framtiden kan ersätta plastbaserade produkter och inom många områden helt övergå till förnybara råvaror. Visst finns det utmaningar, men den här typen av samverkan som vi får med Treesearch banar väg i arbetet mot att nå FN:s hållbarhetsmål och en framtida bioekonomi, konstaterar Daniel Söderberg.

Leder till forskningsgenombrott
BillerudKorsnäs är en av projektets viktiga samarbetspartner och har varit engagerade i Treesearch från ett mycket tidigt stadium. På frågan ”Vad ser du att Treesearch kan bidra med för skogsindustrin och varför har BillerudKorsnäs varit med att driva fram utvecklingen av Treesearch?” svarar vd Petra Einarsson:
– Vi på BillerudKorsnäs har varit starkt engagerade redan från idéstadiet och har idag ett flertal forskningssatsningar inom Treesearch verksamhet. Förutom forskningsgenombrott som bidrar till våra innovationer så förväntar vi oss också att det kommer fram forskningstalanger som vi kan rekrytera. Vidare ser vi att vi får ett mer fokuserat och strategiskt samarbete med offentliga forskningsfinansiärer när en industriell sektor går ihop och talar om vilka områden som är viktigast för oss.


Tahani Kaldéus, forskare på Treesearch. Foto: Thomas Henrikson
Tahani Kaldéus, forskare på Treesearch. Foto: Thomas Henrikson

Treesearch
Treesearch är en samverkansplattform för forskning och kompetensuppbyggnad för nya material från skogen. Plattformen är en nationell satsning där akademi, industri, privata stiftelser och staten skapar en världsledande öppen forskningsmiljö för framtidens bioekonomi.
Treesearch samordnar och stödjer forskningen på nya material från skogen. Alla forskare och projekt vid svenska universitet kan ansluta och ta del av Treesearch. Wallenberg Wood Science Center utgör kärnan i den forskningsverksamhet som nyttjar plattformen.

Treesearch
E-post: info@treesearch.se
www.treesearch.se