AdBIOPRO – massiv kraftsamling kring bioproduktionsforskning

Publicerad 28 juni 2017

AdBIOPRO på KTH leds av Dr. Véronique Chotteau. Foto: Gonzalo Irigoyen
AdBIOPRO på KTH leds av Dr. Véronique Chotteau. Foto: Gonzalo Irigoyen
– Många av de kommersiellt mest framgångsrika läkemedel är framtagna med däggdjur­celler. Vår verksamhet syftar till att bioläkemedel ska kunna tillverkas kontinuerligt, ge lägre kapitalinvestering och effektivare produktionsprocesser, säger Véronique Chotteau, AdBIOPRO KTH.

Centre for Advanced BioProduction, AdBIOPRO, är ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum på KTH som har fokus på att utveckla kontinuerliga tillverkningsprocesser för bioläkemedel baserade på däggdjurceller. Centret ska utgöra en viktig resurs både för den svenska biomedicinska industrin och för akademiska institutioner. Med ett väl sammansatt konsortium räknar man med att ha stora möjligheter att bli internationellt ledande inom området.
AdBIOPRO leds av dr Véronique Chotteau som har lång erfarenhet av forskning och utveckling med inriktning på bioprocesser.
– Tillverkning av biologiska läkemedel innefattar levande celler och består av en odlingsprocess som sedan följs av en reningsprocess. Denna tillverkning är mycket kostsam och det finns en stor efterfrågan på effektivare, billigare och mer flexibla framställningsmetoder.

Kontinuerligt system
Till dags dato har produktionen av biologiska läkemedel huvudsakligen gjorts i så kallad batch mode, partivis tillverkning. Men tack vare framsteg inom både teknologi och metodik går utvecklingen allt mer mot användning av kontinuerliga system i tillverkningen. Arbetet inom AdBIOPRO syftar till utveckling av kontinuerliga processer för rekombinanta proteiner, både vid odling och rening.
– I min grupp är vi specialiserade på perfusion, en odlingsmetod som går ut på att cellerna hela tiden försörjs med ny näring och att biprodukter i cellodlingen kontinuerligt rensas bort. Detta leder till lägre kapitalinvestering och effektivare processer med högre produktkvalitet, förklarar Véronique Chotteau.
För att uppnå centrets mål har denna expertkunskap kompletterats med en hel rad olika kompetenser.
– Inom centret möts akademisk expertis inom fält som däggdjurcellsbaserad bioprocessteknik, proteinrening, omics-karaktärisering, cellterapi, data­driven modellering och reglering, för att utveckla nya produktionsprocesser för rekombinanta proteiner, cellprodukter och virala vektorer. Tillsammans med de industriella parterna utgör AdBIOPRO KTH en kraftsamling kring bioproduktionsforskning som ska göra det möjligt att producera biologiska läke­medel kontinuerligt och öka kompetensen i Sverige i det här nyckelområdet, fastslår Véronique Chotteau.

AdBIOPRO
Centre for Advanced BioProduction, AdBIOPRO är ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum som siktar på att bli ett internationellt ledande centrum för forskning kring teknologi för kontinuerlig bioproduktion. Centrumet partner är Lund universitet, Karolinska Universitetssjukhuset, samt sobi, GE Health­care Life Sciences, Cobra Biologics, BioInvent, Valneva, CellProtect Nordic Pharmaceuticals och Lab on a Bead. Vinnovas finansiering uppgår till 28,5 miljoner kronor under perioden 2017–2022 och komplementeras med motsvarande satsning från de industriella partnerna.

AdBIOPRO
KTH
Albanova Center
106 91 Stockholm
Tel: 08-790 96 28
www.kth.se

KTH_Logotyp_CMYK_2013