Presentation
KTH / Alleima Korrosionsforskning

Tar korrosionsforskningen till en ny nivå

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Johan Marklund
Jinshan Pan, professor vid KTH, Eva Lindh Ulmgren, FoU-chef på Alleima och Josefin Eidhagen, senior forskningsingenjör och doktorand. Foto: Johan Marklund
Jinshan Pan, professor vid KTH, Eva Lindh Ulmgren, FoU-chef på Alleima och Josefin Eidhagen, senior forskningsingenjör och doktorand. Foto: Johan Marklund

Rostfria stål och nickellegeringar spelar en viktig roll för en hållbar utveckling. Ett innovativt industridoktorandprojekt vid KTH och Alleima i samarbete med Lunds universitet strävar efter att kartlägga mekanismerna som styr nickelbaslegeringarnas korrosionsegenskaper och förbättra kunskaperna om passivitet och nedbrytning av avancerade nickellegeringar.

Industridoktorandprojektet Stabilitet hos passiv film på avancerad nickelbaslegering fokuserar på att få en grundläggande förståelse för den dynamiska karaktären och stabiliteten hos passivfilm på nickelbaslegeringar med ett brett spektrum av industriella tillämpningar.
Projektet ger en vetenskaplig förklaring av observationerna om nickellegeringars stabilitet och korrosion. Målet är att få en grundläggande förståelse för den dynamiska karaktären och stabiliteten hos passivfilm på nickelbaslegeringar med högt innehåll av krom och molybden. Utöver elektrokemiska mätningar på Alleima har flera synkrotronstråltidsmätningar vid MAX IV i Lund och PETRA III i DESY, Hamburg, genomförts via samarbete med KTH och Lunds universitet.

Stort internationellt intresse
– Projektet tar korrosionsforskningen till en ny vetenskaplig nivå med tydliga praktiska industriella tillämpningar. Doktorandtjänsten ger mig en fördjupad förståelse för korrosionsmekanismer och en inblick i forskningen på världsledande anläggningar, säger Josefin Eidhagen, senior forskningsingenjör på Alleima och doktorand i projektet.
– Synkrotronmätningarna har genererat en stor mängd värdefull information om den passiva filmens kemiska sammansättning, tjocklek och densitet samt deras förändringar under exponeringen för korrosiva miljöer. En del av resultaten har presenterats på nationella och internationella konferenser och har genererat stort intresse, säger Jinshan Pan, professor på avdelningen för yt- och korrosionsvetenskap på KTH, som leder projektet.

Utveckling av framtidens material
Projektet har utvecklats mycket väl, vilket genererat en betydande mängd ny kunskap som är relevant för Alleimas FoU-arbete.
– De nya detaljerade kunskaperna kommer att gynna utvecklingen av nya korrosionstestmetoder för nickellegeringarna. Forskningsresultaten underlättar prediktering av hur nickel, järn, krom och molybden påverkar stabiliteten av passivskiktet och utgör ett viktigt bidrag till vår utveckling av framtidens korrosionsbeständiga material. Projektet är ett mycket bra exempel på vad man kan åstadkomma genom nära samverkan mellan industri och akademi, säger Eva Lindh Ulmgren, FoU-chef för division Tube på Alleima.

Mattia Scardamaglia och Josefin Eidhagen under pågående synkrotronstråltidsmätning. Foto: Jinshan Pan
Mattia Scardamaglia och Josefin Eidhagen under pågående synkrotronstråltidsmätning. Foto: Jinshan Pan
KTH och Alleima i sammarbete med Lunds universitet

Stabilitet hos passiv film på avancerad nickelbaslegering är ett industriellt doktorandprojekt vid KTH och Alleima, i samarbete med Lunds universitet, strävar efter att kartlägga mekanismerna som styr Ni-baslegeringarnas korrosionsegenskaper. Huvudmålet är att få en grundläggande förståelse för den dynamiska naturen och stabiliteten hos passivfilmer på nickelbaslegeringar med högt innehåll av Cr och Mo samt för korrosionsinitiering och passivfilmernas nedbrytning i aggressiva miljöer.

kth.se
alleima.com