Etikettarkiv: SynerLeap

ABB ger startups tillgång till världsunika labb

Peter Löfgren, VD för SynerLeap och Linus Thrybom, gruppchef för ett team av forskare inom industriell IOT på ABB i Västerås. Foto: Pia Nordlander
Peter Löfgren, VD för SynerLeap och Linus Thrybom, gruppchef för ett team av forskare inom industriell IOT på ABB i Västerås. Foto: Pia Nordlander
I Västerås ligger ABB:s globala forskningscenter och nya tillväxthub, SynerLeap. Här erbjuds snabbväxande tillväxtföretag nya sam­verkansformer och en unik arena för att utveckla framtidens digitala lösningar. Vinnare blir inte bara stora och små företag, utan även Sverige.

ABB är en pionjär inom banbrytande teknik. På senare år har företaget övergått från storskaliga lösningar till alternativ energi och avancerade produkter och tekniker inom kraft och automation. ABB verkar i mer än 100 länder, i Sverige finns företaget på cirka 30 orter med störst verksamhet i Västerås.
– Genom SynerLeap, som är vår nya inkubator för innovativa startupbolag, har vi skapat en öppen arena där långt drivna bolag får möjlighet att testa och utveckla sina idéer och korta sina innovationscykeltider. Bolagen får komma in i ABB:s forskningscenters hjärta och få tillgång till unika labbmöjligheter och industrikompetenser, säger Peter Löfgren, VD för SynerLeap.
Ett nära samarbete mellan storföretag, småföretag och näringsliv, och även med universitet och högskolor, skapar ett dynamiskt innovationsklimat som leder till en win-win, inte bara för in­novativa startups som får stöd att växa, utan även för storföretagen som får injektioner av förnyelse och ny kompetens, menar Peter Löfgren.
– Det finns en sådan passion och glädje och kraft i det som innovatörerna gör och som smittar av sig på oss.

Framtidens globala företag
Det handlar om mogna startupbolag som har sina patenträttigheter och affärsstrategier på plats, men som saknar industrierfarenhet och som är i behov av ett större nätverk.
– Här kan vi hjälpa till. Vi har en samverkan och nära kontakter med andra storföretag, akademin och myndigheter. Vi har industrimuskler och global närvaro. Det här konceptet ger oss även möjligheter att förstå varandras omvärldsbild och skapa förtroenden och tillitsfulla relationer, en förutsättning för goda affärsmöjligheter.
SynerLeap samarbetar idag med cirka 17 startupbolag. Ett av dem är Gleechi som varit med från starten och som räknas till ett av Europas mest lovande innovativa framtidsföretag. De har utvecklat en mjukvara som underlättar animering av händer. Tekniken tros få stor betydelse inom såväl spelindustrin som inom vården när det gäller rehabilitering. Ett annat exempel är SunCom Garage, ett förhållandevis ungt startupbolag vars idé är att styra robotar på distans med hjälp av virtual reality-utrustning.
– Många av företagen hamnar på internationella framgångslistor. Några har också fått sina största ordrar och är på väg mot en global expansion, säger Peter Löfgren.
Han leder även ett projekt som handlar om automation inom sjukvården, Automed. ABB och SynerLeap samarbetar i projektet med bland andra SwedishMedtech, KTH, och storsjukhus som Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Akademiska i Uppsala.
– Vi vill effektivisera och frigöra tid för vårdpersonal att ta hand om patienter genom att automatisera repetitiva moment som finns inom exempelvis labbverksamhet, säger Peter Löfgren.

Hållbara lösningar
Linus Thrybom arbetar vid avdelningen automation solution. Han är i grunden civilingenjör och ansvarar för flera av ABB:s samverkansprojekt med universitet och högskolor. Han är gruppchef för ett team av forskare inom industriell IoT (internet of things).
– Många av våra forskare på ABB arbetar även deltid ute på universitet och högskolor. Cirka hälften har doktorerat inom mjukvarusystem och den andra hälften har arbetat inom ett specifikt affärsområde och har en gedigen bakgrund inom produktutveckling. Vi har en spännande mix av forskare, säger Linus Thrybom.
ABB använder sensorer, stora datamängder och ”cloud computing” för att leverera förbättringar i prestanda och tillgänglighet av maskiner och robotar. Genom smartare optimering, beslutsstöd och styrning skapas framtidens hållbara lösningar.
– Vi har nu ett nära samarbete med Mälarenergi, ett kommunägt bolag i Västerås. Vi vill optimera processerna i deras värmeverk och skapa energieffektiva system som är hållbara och klimatsmarta.
Projektet, som kallas industrial IoTSP (internet of things services and people), är ett exempel på ett tredjepartsprojekt där ABB, akademin och en kund samverkar för att utveckla och effektivisera befintliga produkter/system.
– Vi vill visa att ny teknik går att använda i redan befintliga system. Genom att lägga till nya funktionaliteter kan vi testa idéer och vidareutveckla system och på relativt kort tid presentera framtida hållbara lösningar, säger Linus Thrybom.

ABB
ABB har länge lett den tekniska utvecklingen inom flera områden. Med över 40 år i spetsen av digital teknik är företaget ledande inom digitalt uppkopplad industriell utrustning och system.
ABB har sitt säte i Zürich och verkar i fler än 100 länder.
I Sverige finns ABB på ett 30-tal orter med störst verksamhet i Västerås och Ludvika. ABB har sju forskningscenter runtom i världen och har skapat banbrytande teknik som förändrat hur världen fungerar och hur hela branscher är verksamma.
För mer info: www.abb.se

www.abb.se

Win-win när ABB lotsar startupbolag in i industrin

Mikael Dahlgren, FoU-chef på ABB. Foto: Jonas Bilberg/ABB
Mikael Dahlgren, FoU-chef på ABB. Foto: Jonas Bilberg/ABB
– Med SynerLeap vill vi skapa ett ekosystem där ABB kan hjälpa startupbolag att växa på en global marknad. I utbyte får vi in ny teknik som kan appliceras i vår egen forskning och utveckling och minska tiden från idé till marknad, säger Mikael Dahlgren, FoU-chef ABB.

SynerLeap är namnet på en ny inkubator inom ABB-koncernen som ska fungera som tillväxthub för små teknikföretag inom digitalisering, industriell automation, robotik och energi.
– SynerLeap syftar till att få ett tätare samarbete med nya spännande teknikbolag för att på så vis kunna öka takten i vår egen utveckling. Inkubatorn är i den meningen del av en större målbild för ABB, förklarar Mikael Dahlgren.
Arbetet med att etablera en ny inkubator började för drygt ett år sedan. Inspiration hämtades från Astrazenecas bioventure-hub vars modell anpassades efter ABB:s verksamhet. Sedan började arbetet med att hitta samarbetspartners.
– Vi lyckades intressera bland annat Vinnova, Robotdalen, Automation Region, Almi Företagspartner, Västerås Science Park, Mälardalens högskola, forskningsinstitutet Sics och inkubatorn Create för vår idé.

Stort intresse
Att gensvaret blev så stort menar Mikael Dahlgren hänger samman med att Synerleap fokuserar på bolag som lämnat den första fasen i tillväxtkedjan.
– Sverige har ett bra system för att ta hand om startupbolag när de börjar växa, men många saknar stöd när det är dags ta nästa steg. Vi är intresserade av bolag som har sina teknologier redo och vet vartåt de strävar.
Rent praktiskt fungerar SynerLeap så att företag som söker och blir antagna får tillgång till lokaler i anslutning till ABB:s forskningscenter i Västerås. Här har de möjlighet att låna labb och knyta kontakter med varandra och ABB:s personal.
– Vinnova, Region Västmanland och Västerås stad bistår med finansiellt stöd medan vi bidrar med tillgång till vår infrastruktur och möjligheter att komma ut med produkter på en global marknad. I utbyte får vi tillgång till nya teknologier som kan appliceras i vår egen forskning och utveckling.
I dagsläget har ABB kontrakterat 15 startupföretag för 18 månaders kompetensutbyte. Efter den tiden hoppas Mikael Dahlgren att inkubatorn ska ha resulterat i ett antal projekt där man har utvecklat gemensamma lösningar som nått kundledet.
– På ännu längre sikt hoppas jag att flera av bolagen blivit naturliga partners och leverantörer till ABB. Vi är en stor koncern med långa innovationscykler, startupföretagen bara kör på. Båda världarna kan komma betydligt längre tillsammans än var för sig.