Win-win när ABB lotsar startupbolag in i industrin

Publicerad 28 juni 2017
Text: Anette Bodinger

Mikael Dahlgren, FoU-chef på ABB. Foto: Jonas Bilberg/ABB
Mikael Dahlgren, FoU-chef på ABB. Foto: Jonas Bilberg/ABB
– Med SynerLeap vill vi skapa ett ekosystem där ABB kan hjälpa startupbolag att växa på en global marknad. I utbyte får vi in ny teknik som kan appliceras i vår egen forskning och utveckling och minska tiden från idé till marknad, säger Mikael Dahlgren, FoU-chef ABB.

SynerLeap är namnet på en ny inkubator inom ABB-koncernen som ska fungera som tillväxthub för små teknikföretag inom digitalisering, industriell automation, robotik och energi.
– SynerLeap syftar till att få ett tätare samarbete med nya spännande teknikbolag för att på så vis kunna öka takten i vår egen utveckling. Inkubatorn är i den meningen del av en större målbild för ABB, förklarar Mikael Dahlgren.
Arbetet med att etablera en ny inkubator började för drygt ett år sedan. Inspiration hämtades från Astrazenecas bioventure-hub vars modell anpassades efter ABB:s verksamhet. Sedan började arbetet med att hitta samarbetspartners.
– Vi lyckades intressera bland annat Vinnova, Robotdalen, Automation Region, Almi Företagspartner, Västerås Science Park, Mälardalens högskola, forskningsinstitutet Sics och inkubatorn Create för vår idé.

Stort intresse
Att gensvaret blev så stort menar Mikael Dahlgren hänger samman med att Synerleap fokuserar på bolag som lämnat den första fasen i tillväxtkedjan.
– Sverige har ett bra system för att ta hand om startupbolag när de börjar växa, men många saknar stöd när det är dags ta nästa steg. Vi är intresserade av bolag som har sina teknologier redo och vet vartåt de strävar.
Rent praktiskt fungerar SynerLeap så att företag som söker och blir antagna får tillgång till lokaler i anslutning till ABB:s forskningscenter i Västerås. Här har de möjlighet att låna labb och knyta kontakter med varandra och ABB:s personal.
– Vinnova, Region Västmanland och Västerås stad bistår med finansiellt stöd medan vi bidrar med tillgång till vår infrastruktur och möjligheter att komma ut med produkter på en global marknad. I utbyte får vi tillgång till nya teknologier som kan appliceras i vår egen forskning och utveckling.
I dagsläget har ABB kontrakterat 15 startupföretag för 18 månaders kompetensutbyte. Efter den tiden hoppas Mikael Dahlgren att inkubatorn ska ha resulterat i ett antal projekt där man har utvecklat gemensamma lösningar som nått kundledet.
– På ännu längre sikt hoppas jag att flera av bolagen blivit naturliga partners och leverantörer till ABB. Vi är en stor koncern med långa innovationscykler, startupföretagen bara kör på. Båda världarna kan komma betydligt längre tillsammans än var för sig.