Etikettarkiv: Spjutspetsforskning

Jättesatsning positionerar Sverige inom AI

Sara Mazur, tillträdande ordförande för Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sara Mazur, tillträdande ordförande för Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP. Foto: Gonzalo Irigoyen
Vi står på tröskeln till den fjärde industriella revolutionen, då automation övergår i autonomi med hjälp av artificiell intelligens.
– Sverige är i stort behov av spetskompetens. Det handlar om avgörande nyckelteknik, säger Sara Mazur, tillträdande ordförande för WASP, Sveriges enskilt största privata forskningsprogram, där fokus är autonoma system, mjukvara och AI.

Det är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som står bakom WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program. Stiftelsen bidrar med tre miljarder kronor till grundforskning, och deltagande universitet och industri med ytterligare en miljard kronor. Linköpings universitet är värd och de övriga medlems­universiteten är Chalmers, KTH, Umeå och Lunds universitet. Även Örebro och Uppsala universitet deltar i satsningen. Ett stort antal företag medverkar, bland annat genom att ta emot doktorander och ge forskare tillgång till viktiga industriella arenor. Möjliga framtida tillämpningsområden för WASP är självkörande bilar, industriella beslutssystem och robot­ar som samarbetar med varandra och med människor.
– Det finns starka forskningsmiljöer i Sverige och ledande forskare inom exempelvis datorseende, reglerteknik, fordonssystem och signalbehandling. Men generellt har Sverige alltför få forskare inom detta viktiga framtidsområde. Därför satsar vi nu på ett antal nischer där Sverige verkligen har chans att ta en ledande position, berättar Sara Mazur.

Lockar toppforskare
WASP, som startade 2015, bygger på fyra grundpelare. En är att rekrytera de bästa forskarna i respektive område i Sverige. Vidare arbetar man med strategiska rekryteringar globalt, för att locka internationella toppforskare. Målet är att bygga 60 forskargrupper inom AI, autonoma system och mjukvara där akademi möter industri.
– Det finns ett stort intresse för programmet. Svensk industri är stark och många internationella toppforskare värdesätter möjligheten att samarbeta med näringslivet och tillsammans hitta industriella tillämpningar, säger Sara Mazur.
Bland annat har WASP rekryterat Aristides Gionis, professor vid Aalto universitet, som är expert på datautvinning, samt de båda nederländska forskarna Frank och Virginia Dignum, ledande inom AI-forskning. Virginia Dignum leder den samhällsvetenskapliga och humanistiskt inriktade AI-forskningen vid Umeå universitet.
– AI omfattar inte bara teknik och naturvetenskap. Vi måste också hantera de sociala, etiska, juridiska och ekonomiska aspekterna av hur AI påverkar samhället och människors liv. Det är enormt spännande, tvärvetenskaplig forskning, säger Sara Mazur.

Forskarskola
WASP bygger också en forskarskola med målet att utbilda 400 doktorer, varav minst 100 ska vara industridoktorander. En första grupp på närmare 180 personer har antagits och några av dem har redan disputerat. En fjärde grundpelare är partnerskap med de ledande internationella universiteten Stanford och University of California Berkeley i USA samt NTU i Singapore.
– Sverige är litet och kan inte vara världsledande inom alla tillämpningar. Vi har en mission att utveckla en världsledande plattform för akademisk forskning som växelverkar med ledande företag i Sverige inom nischer där vi har potential att bli bäst. Visionen är att skapa excellent forskning inom AI, autonoma system och mjukvara som är relevant och till gagn för all svensk industri, säger Sara Mazur och liknar satsningen vid ett slott, där huvudbyggnaden är den breda basen, och tornen spjutspetsforskning.

Gränsland
Sara Mazur har genom sin karriär rört sig i gränslandet mellan akademi och näringsliv. Hon är docent i elektroteknik och fusionsplasmafysik och arbetade i 23 år på Ericsson, bland annat som forskningschef, innan hon kom till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som ansvarig för stiftelsens strategiska satsningar. Hon tillträder som ordförande för WASP vid årsskiftet och ser mycket fram emot att driva satsningen.
– Det är jättespännande och ett stort förtroende. Jag har varit med från början och är enormt stolt över det vi redan har åstadkommit.
Hon är hoppfull om att Sverige kan positionera sig i framkant, men är oroad över att den svenska skolan inte följer med i den snabba omvandlingen av samhället.
– Läroplanen är nästan precis densamma som när jag gick i skolan för 40 år sedan. Utbildningssektorn måste hänga med i utvecklingen och förbereda unga för framtiden. Var finns ämnen som mjukvarukunskap och teknikutveckling kring AI?

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är en av Europas största privata forskningsfinansiärer och stödjer i huvudsak medicinsk, teknisk och naturvetenskaplig forskning och utbildning. Några av de större strategiska programmen förutom WASP är Wallenberg Centre for Quantum Technology, Wallenberg Wood Science Centre och Wallenberg centrum för molekylär medicin.

Avancerad forskning mot kunskapsdriven innovation

Doktorerna Onur Parlak, Susanne Löffler, Keira Melican och Ferdinand Choong. Foto: Gonzalo Irigoyen
Doktorerna Onur Parlak, Susanne Löffler, Keira Melican och Ferdinand Choong. Foto: Gonzalo Irigoyen
Trycket på akademin att omsätta forskningsresultat i samhällsnytta är stort. Men unga forskare som driver interdisciplinära projekt mot innovation har svårt att passa in i den traditionella akademiska mallen.

Grund- och tillämpad forskning går hand i hand i den miljö Agneta Richter-Dahlfors skapat vid KI. Swedish Medical Nanoscience Center erbjuder en kultur som välkomnar forskare med olika bakgrund, och som premierar banbrytande grundforskning likaväl som innovation. Långsiktig statlig och privat finansiering från till exempel SSF och Getinge AB ger centrumet möjlighet att stödja en ny generation forskare med inbyggd ”tvärvetenskaplighet”. De bedriver forskning som skapar ny kunskap, parallellt med applikations­inspirerad forskning med hög samhällsrelevans och nytta i näringslivet.

Interdisciplinära forskare
Det interdisciplinära arbetssättet illustreras av forskarna på biträdande lektorsnivå där mikrobiologen dr Keira Melican utvecklar in vivo-modeller för att studera bakterieinfektioner i realtid i kroppens organ, medan civilingenjören dr Anna Herland utvecklar modellsystem som återspeglar mikromiljön i human hjärnvävnad. Dessa biologi- och teknologiintegrerade projekt skapar ny kunskap och har stor relevans för att ta fram nya läkemedel.
Även nästa generations unga forskare driver grundforskningsprojekt med stort fokus på innovation. Dr Susanne Löffler är expert på organisk elektronik och gör sensorer för att upptäcka sjukdomsalstrande bakterier. Dr Onur Parlak, expert i bioelektronik, fokuserar på diagnostik, personlig hälsovård och digital medicin, och utvecklar sensorteknologier för infektionsstudier. Dr Ferdinand Choong är infektionsbiolog som arbetar med translationell forskning och innovation. Han utvecklar Optotracing-metoden för detektion av bakterier och biofilm, vilken gjorts kommersiellt tillgänglig, och han deltar i branschsamarbeten som implementerar akademiska upptäckter i olika samhällssektorer.
Projekten stödjer visionen att driva spjutspetsforskning mot tillämpning. Miljöer byggda på tvärvetenskaplig kultur och innovation krävs för utbildning av framtidens forskningsledare med kapacitet att driva avancerad forskning mot kunskapsdriven innovation, samhällsnytta och ekonomisk tillväxt.

Swedish Medical Nanoscience Center
Swedish Medical Nanoscience Center
Department of Neuroscience
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
08-524 874 25
www.medicalnanoscience.se