Presentation

Avancerad forskning mot kunskapsdriven innovation

Publicerad 25 juni 2019

Doktorerna Onur Parlak, Susanne Löffler, Keira Melican och Ferdinand Choong. Foto: Gonzalo Irigoyen
Doktorerna Onur Parlak, Susanne Löffler, Keira Melican och Ferdinand Choong. Foto: Gonzalo Irigoyen
Trycket på akademin att omsätta forskningsresultat i samhällsnytta är stort. Men unga forskare som driver interdisciplinära projekt mot innovation har svårt att passa in i den traditionella akademiska mallen.

Grund- och tillämpad forskning går hand i hand i den miljö Agneta Richter-Dahlfors skapat vid KI. Swedish Medical Nanoscience Center erbjuder en kultur som välkomnar forskare med olika bakgrund, och som premierar banbrytande grundforskning likaväl som innovation. Långsiktig statlig och privat finansiering från till exempel SSF och Getinge AB ger centrumet möjlighet att stödja en ny generation forskare med inbyggd ”tvärvetenskaplighet”. De bedriver forskning som skapar ny kunskap, parallellt med applikations­inspirerad forskning med hög samhällsrelevans och nytta i näringslivet.

Interdisciplinära forskare
Det interdisciplinära arbetssättet illustreras av forskarna på biträdande lektorsnivå där mikrobiologen dr Keira Melican utvecklar in vivo-modeller för att studera bakterieinfektioner i realtid i kroppens organ, medan civilingenjören dr Anna Herland utvecklar modellsystem som återspeglar mikromiljön i human hjärnvävnad. Dessa biologi- och teknologiintegrerade projekt skapar ny kunskap och har stor relevans för att ta fram nya läkemedel.
Även nästa generations unga forskare driver grundforskningsprojekt med stort fokus på innovation. Dr Susanne Löffler är expert på organisk elektronik och gör sensorer för att upptäcka sjukdomsalstrande bakterier. Dr Onur Parlak, expert i bioelektronik, fokuserar på diagnostik, personlig hälsovård och digital medicin, och utvecklar sensorteknologier för infektionsstudier. Dr Ferdinand Choong är infektionsbiolog som arbetar med translationell forskning och innovation. Han utvecklar Optotracing-metoden för detektion av bakterier och biofilm, vilken gjorts kommersiellt tillgänglig, och han deltar i branschsamarbeten som implementerar akademiska upptäckter i olika samhällssektorer.
Projekten stödjer visionen att driva spjutspetsforskning mot tillämpning. Miljöer byggda på tvärvetenskaplig kultur och innovation krävs för utbildning av framtidens forskningsledare med kapacitet att driva avancerad forskning mot kunskapsdriven innovation, samhällsnytta och ekonomisk tillväxt.

Swedish Medical Nanoscience Center
Swedish Medical Nanoscience Center
Department of Neuroscience
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
08-524 874 25
www.medicalnanoscience.se