Etikettarkiv: SIP STRIM

Hållbar gruvinnovation leder vägen

Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation. Foto: Viveka Österman
Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation. Foto: Viveka Österman

Svensk gruvindustri är världsledande och har en hög innovationstakt. Branschen utgår från samhällets behov av metaller och mineral för en grön omställning och ett hållbart samhälle.

– Som exempel kräver en elbil batterimineral och mer koppar än en vanlig bil. Genom våra världsledande utrustnings- och systemleverantörer som utvecklar sin teknik i samverkan med våra gruvbolag, kan vi bryta råmaterialen på ett hållbart sätt och exportera den hållbara tekniken, säger Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation.

Plattform för gruvbranschen
Det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallproducerande industri, SIP STRIM, har sedan 2014 verkat för att kraftsamla gruvklustret kring hållbar innovation och stärka konkurrenskraften. Den 1 juni gick programmet in i en ny treårig programperiod och då under det nya namnet Swedish Mining Innovation.
– Swedish Mining Innovation är en viktig plattform och möjliggörare för den kraftsamling som krävs för att de svenska aktörerna ska fortsätta vara världsledande och visa vägen mot framtidens hållbara och effektiva gruvbransch, säger Pia Lindström, HR- och Hållbarhetschef Boliden Gruvor tillika styrelseordförande för Swedish Mining Innovation.

Ökad internationell samverkan
– Sverige är ett föregångsland inom gruv- och metallindustrin och vår samverkansmodell är eftertraktad. Vi vill öka samverkan med internationella aktörer, om vi är många som arbetar mot samma mål, går utvecklingen snabbare, säger Jenny Greberg.
Ett viktigt projekt som Swedish Mining Innovation finansierar handlar om spårbarhet. Målet är att få fram en metod för spårbarhet för hållbart producerade metaller och mineral.
– I framtiden hoppas vi att en bilköpare frågar om bilen är hållbart producerad. Vi vill få konsumenter att ställa krav och att efterfrågan på hållbart producerade metaller och mineral ska sprida sig globalt.
I den traditionellt mansdominerade gruv- och metallbranschen finns ett stort fokus på jämställdhet.
– För att lyckas med innovation är mångfald viktigt. Vi jobbar aktivt för att få in fler kvinnor i branschen. Cirka 40 procent av våra projektmedel går till kvinnor och vi arbetar aktivt för jämställda paneler, styrelser och andra grupperingar, berättar Jenny Greberg.

Swedish Mining Innovation

Swedish Mining Innovation är det nationella strategiska innovationsprogrammet för gruvindustri och metallproducerande industri, en del av Vinnova, Formas och Energimyndighetens satsning på strategiska innovationsområden. Värdorganisation för programmet är Luleå tekniska universitet.

Kontaktperson:
Jenny Greberg
E-post: jenny.greberg@swedishmininginnovation.se
www.swedishmininginnovation.se

Digitalt och disputerat i dagens gruvbransch

Jenny Greberg, programdirektör för SIP STRIM.
Jenny Greberg, programdirektör för SIP STRIM.
Svensk gruvnäring är världsledande inom teknik och hållbarhet och behövs för att klara klimatkrisen. Just nu utlyses 20 nya miljoner för innovationer inom en näring som ropar efter duktigt folk.

– Det behövs metallurger, gruv- och miljöingenjörer, men också data- och IT-ingenjörer. Och dem slåss vi om med många andra branscher, säger Jenny Greberg, programdirektör för SIP STRIM, det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri.
Jenny Greberg är även ansvarig för forskning och innovation på Svemin, gruv- och mineralnäringens branschorganisation. Hon tror att många har en föråldrad bild av gruvbranschen som smutsig, miljöförstörande och omodern.

Många doktorer
– Kunskapen om branschen är väldigt liten. Faktum är att Sverige är världsledande på att införa ny teknik, vi har redan 5G i vissa gruvor, vi har en hög grad av automation, några av de mest produktiva gruvorna i världen, jobbar extremt mycket med miljöfrågor och för att minska branschens CO2-utsläpp, och har ett stort antal disputerade i våra gruvbolag, säger Jenny Greberg.
Hon påminner om att gruvor är nödvändiga för att tillgodose samhällets behov av metaller och mineral.
– Det handlar om att bygga exempelvis infrastruktur och bilar, men också om att klara den gröna omställningen där metall­er och mineral behövs för de nödvändiga tekniklösningarna, säger Jenny Greberg.
– I Sverige försöker vi utvinna metall­er och mineral på ett så hållbart sätt som möjligt. Och det är vi riktigt duktiga på, i ett globalt perspektiv.
SIP STRIM har funnits sedan 2013, ett nytt exempel på en stolt tradition av samverkan i gruvnäringen mellan industri, akademi och institut.

Mansdominerad näring
– Hela vår industritradition bygger på samverkan. Och regeringen har de senaste 15 åren aktivt försökt att stötta samverkan, eftersom det leder till konkurrenskraft på lång sikt, säger Jenny Greberg.
I maj öppnade SIP STRIM:s sjätte utlysning av innovationsmedel på totalt cirka 20 miljoner kronor. Projekten ska gynna programmets prioriterade mål, framför allt hållbarhet i alla tre aspekterna: ekonomisk, social och miljö­mässig.
Gruvnäringen är en mansdominerad bransch, ändå var 69 procent av projektledarna i SIP STRIM:s förra utlysning kvinnor.
– Det är fantastiskt roligt! I hela projektportföljen är motsvarande siffra 38 procent, och vi strävar efter att nå 60-40 i allt vi gör, säger Jenny Greberg.

SIP STRIM
SIP STRIM (Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri) är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden.
Målet för SIP STRIM är att stärka konkurrenskraften för svensk gruv- och metallutvinnande industri, genom att främja forskning, innovation och utbildning där hållbara lösningar för utvinning av metaller och mineral utvecklas.
SIP STRIM startade 2013 och har hittills finansierat drygt 100 projekt.

Kontaktperson: Jenny Greberg
E-post: jenny.greberg@sipstrim.se
www.sipstrim.se