Presentation
Gruvinnovation

Hållbar gruvinnovation leder vägen

Publicerad 18 juni 2020
Foto: Viveka Österman
Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation. Foto: Viveka Österman
Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation. Foto: Viveka Österman

Svensk gruvindustri är världsledande och har en hög innovationstakt. Branschen utgår från samhällets behov av metaller och mineral för en grön omställning och ett hållbart samhälle.

– Som exempel kräver en elbil batterimineral och mer koppar än en vanlig bil. Genom våra världsledande utrustnings- och systemleverantörer som utvecklar sin teknik i samverkan med våra gruvbolag, kan vi bryta råmaterialen på ett hållbart sätt och exportera den hållbara tekniken, säger Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation.

Plattform för gruvbranschen
Det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallproducerande industri, SIP STRIM, har sedan 2014 verkat för att kraftsamla gruvklustret kring hållbar innovation och stärka konkurrenskraften. Den 1 juni gick programmet in i en ny treårig programperiod och då under det nya namnet Swedish Mining Innovation.
– Swedish Mining Innovation är en viktig plattform och möjliggörare för den kraftsamling som krävs för att de svenska aktörerna ska fortsätta vara världsledande och visa vägen mot framtidens hållbara och effektiva gruvbransch, säger Pia Lindström, HR- och Hållbarhetschef Boliden Gruvor tillika styrelseordförande för Swedish Mining Innovation.

Ökad internationell samverkan
– Sverige är ett föregångsland inom gruv- och metallindustrin och vår samverkansmodell är eftertraktad. Vi vill öka samverkan med internationella aktörer, om vi är många som arbetar mot samma mål, går utvecklingen snabbare, säger Jenny Greberg.
Ett viktigt projekt som Swedish Mining Innovation finansierar handlar om spårbarhet. Målet är att få fram en metod för spårbarhet för hållbart producerade metaller och mineral.
– I framtiden hoppas vi att en bilköpare frågar om bilen är hållbart producerad. Vi vill få konsumenter att ställa krav och att efterfrågan på hållbart producerade metaller och mineral ska sprida sig globalt.
I den traditionellt mansdominerade gruv- och metallbranschen finns ett stort fokus på jämställdhet.
– För att lyckas med innovation är mångfald viktigt. Vi jobbar aktivt för att få in fler kvinnor i branschen. Cirka 40 procent av våra projektmedel går till kvinnor och vi arbetar aktivt för jämställda paneler, styrelser och andra grupperingar, berättar Jenny Greberg.

Swedish Mining Innovation

Swedish Mining Innovation är det nationella strategiska innovationsprogrammet för gruvindustri och metallproducerande industri, en del av Vinnova, Formas och Energimyndighetens satsning på strategiska innovationsområden. Värdorganisation för programmet är Luleå tekniska universitet.

Kontaktperson:
Jenny Greberg
E-post: jenny.greberg@swedishmininginnovation.se
www.swedishmininginnovation.se