Etikettarkiv: Samhällsnytta

Nytta i fokus på Almedalen

Sofie Pehrsson, vetenskapsredaktör och kommunikationsstrateg på SSF. Foto: Johan Marklund
Sofie Pehrsson, vetenskapsredaktör och kommunikationsstrateg på SSF. Foto: Johan Marklund
Vad får vi egentligen för forskningspengarna?
Det är frågan som SSF ställer när stiftelsen tillsammans med Patent- och registreringsverket håller seminarium i Almedalen i sommar.

I fokus för seminariet står begreppet nytta, hur det definieras och mäts – och om det överhuvudtaget mäts när forskningspengar utvärderas. För första gången samarrangerar SSF sitt deltagande i Almedalen med Patent- och registreringsverket, PRV.
– Det talas gärna om den ”tredje uppgiften” som universitet och högskolor har vid sidan om undervisning och forskning, och i det ingår nyttiggörande. Samtidigt används väldigt trubbiga verktyg när forskningens samhällsnytta ska mätas, och ofta mäts den inte alls, säger Sofie Pehrsson, vetenskapsredaktör och kommunikationsstrateg på Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.

Räkna patent
Det vanligaste är att använda antalet publiceringar eller citeringar som måttstock på forskningens kvalitet. Men Sofie Pehrsson menar att man bör ha fler verktyg, bland annat att titta på antal patent. Idag görs ingen systematisk genomgång av antal patent vid högskolor och universitet och det saknas enkla tillvägagångssätt för att få fram sådana uppgifter.
– Det är inte så svårt att utveckla en metod för att ta fram sammanhållna data om patent och patentansökningar vid våra lärosäten och om dessa patent sedan lett till skapandet av nya företag. Det är värdefull information, inte minst för forskningsfinansiärer, säger Sofie Pehrsson.

Skapa incitament
Hon framhåller att det också alltför ofta saknas incitament för nyttiggörande.
– Staten lägger drygt fyrtio miljarder kronor per år på forskning, men man kan ställa större krav på nyttiggörande i regleringsbreven. I SSF:s utlysningar har vi som krav att tre procent av bidraget ska användas till nyttiggörande, annars fryser de pengarna inne.
Att grundforskning inte står i något motsatsförhållande till nyttiggörande är också något som seminariet kommer att belysa. Bland annat kommer Agneta Richter-Dahlfors, professor i cellulär mikrobiologi på Karolinska institutet och föreståndare för tvärvetenskapliga Swedish Medical Nanoscience Centre att tala om hur hon har vidareutvecklat grundforskning till innovationer och patent.

Seminarium SSF och PRV:
SSF:s och PRV:s seminarium äger rum den
2 juli 11:00-12:30 på Wisby Strand.

Tvärvetenskaplig synergi

Susanne Löffler, Keira Melican, Agneta Richter-Dahlfors, Ben Libberton.
Susanne Löffler, Keira Melican, Agneta Richter-Dahlfors, Ben Libberton.
Under ledning av professor Agneta Richter-Dahlfors bedriver forskarna vid tvärvetenskapliga Swedish Medical Nanoscience Center vid Karolinska Institutet grundvetenskaplig forskning som de framgångsrikt översätter till samhällsnytta.

Den konstellation som finns inom centrumet är ovanlig – här arbetar allt från elektronikingenjörer, kemister och signalbehandlare till mikrobiologer, läkare och biomedicinare i en ytterst tvärvetenskaplig miljö.
– Vårt upplägg gör att vi kan angripa frågeställningarna på ett extremt spännande sätt. Huvudprojektet just nu, Integrated Pathophysiology of Infection, inriktar sig på att studera hur bakterieinfektioner utvecklar sig i det levande organet. Vi tittar dels på hur bakterierna beter sig under infektionsförloppet, samt de åtföljande förändringarna i vävnadens sammansättning och organets fysiologiska funktion, säger Agneta Richter-Dahlfors.

Utvecklar nya verktyg
Forskare vid centret låter resultaten från experimenten styra frågeställningarna. Saknas de nödvändiga verktygen för att adressera en fråga utvecklar gruppen nya.
– Vi har skickliga och engagerade forskare knutna till oss. Peter Nilsson, professor i organisk kemi på Linköpings universitet, har utformat ett helt nytt sätt att färga felveckade proteiner, det vill säga de plack som bildas hos människor med Alzheimers. Denna metod har vi vidareutvecklat för att kunna övervaka i realtid hur bakterierna bildar biofilm, och därmed ökar chansen till överlevnad.
Metoden är tillämpbar inom flera områden än biofilm och proteinplack. Doktor Ferdinand Choong studerar hur man kan färga in och analysera polysackarider inom växtfysiologi och förnyelsebara biomaterial, i samarbete med Ulrica Edlund, professor i polymerkemi vid KTH. Dr Keira Melican tittar på infektionen i realtid inuti organet och Susanne Löffler driver nyttiggörandet via projektet Science-to-Society.
Tack vare det breda perspektivet och den öppna attityden har arbetet vid centrumet redan resulterat i tillämpade produkter som presenterats på marknaden via start-up-företaget Ebba Biotech vid Medeon Science Park i Malmö. Ett kvitto på framgångarna kom 2014, då Agneta Richter-Dahlfors forskning tilldelades ett mångmiljonanslag från SSF. Men hon vill inte vila på gamla lagrar:
– Det finns ännu många tillämpningsområden att utforska. Om vi förstår hur infektionsprocessen sker öppnar sig nya angreppssätt för behandling, att användas som komplement till antibiotika.

Swedish Medical Nanoscience Center
Swedish Medical Nanoscience Center vid Karolinska Institutet är en tvärdisciplinär miljö där man löser biologiska och medicinska problem med hjälp av olika nanoteknologiska metoder.

Karolinska Institutet
Inst. för neurovetenskap
Retzius väg 8
171 77 Solna

Kontaktperson: Ben Libberton
(Public Information Officer)
Tel: 073-725 92 36
E-post: Benjamin.Libberton@ki.se
www.medicalnanoscience.se

www.medicalnanoscience.se