Tvärvetenskaplig synergi

Publicerad 28 juni 2017

Susanne Löffler, Keira Melican, Agneta Richter-Dahlfors, Ben Libberton.
Susanne Löffler, Keira Melican, Agneta Richter-Dahlfors, Ben Libberton.
Under ledning av professor Agneta Richter-Dahlfors bedriver forskarna vid tvärvetenskapliga Swedish Medical Nanoscience Center vid Karolinska Institutet grundvetenskaplig forskning som de framgångsrikt översätter till samhällsnytta.

Den konstellation som finns inom centrumet är ovanlig – här arbetar allt från elektronikingenjörer, kemister och signalbehandlare till mikrobiologer, läkare och biomedicinare i en ytterst tvärvetenskaplig miljö.
– Vårt upplägg gör att vi kan angripa frågeställningarna på ett extremt spännande sätt. Huvudprojektet just nu, Integrated Pathophysiology of Infection, inriktar sig på att studera hur bakterieinfektioner utvecklar sig i det levande organet. Vi tittar dels på hur bakterierna beter sig under infektionsförloppet, samt de åtföljande förändringarna i vävnadens sammansättning och organets fysiologiska funktion, säger Agneta Richter-Dahlfors.

Utvecklar nya verktyg
Forskare vid centret låter resultaten från experimenten styra frågeställningarna. Saknas de nödvändiga verktygen för att adressera en fråga utvecklar gruppen nya.
– Vi har skickliga och engagerade forskare knutna till oss. Peter Nilsson, professor i organisk kemi på Linköpings universitet, har utformat ett helt nytt sätt att färga felveckade proteiner, det vill säga de plack som bildas hos människor med Alzheimers. Denna metod har vi vidareutvecklat för att kunna övervaka i realtid hur bakterierna bildar biofilm, och därmed ökar chansen till överlevnad.
Metoden är tillämpbar inom flera områden än biofilm och proteinplack. Doktor Ferdinand Choong studerar hur man kan färga in och analysera polysackarider inom växtfysiologi och förnyelsebara biomaterial, i samarbete med Ulrica Edlund, professor i polymerkemi vid KTH. Dr Keira Melican tittar på infektionen i realtid inuti organet och Susanne Löffler driver nyttiggörandet via projektet Science-to-Society.
Tack vare det breda perspektivet och den öppna attityden har arbetet vid centrumet redan resulterat i tillämpade produkter som presenterats på marknaden via start-up-företaget Ebba Biotech vid Medeon Science Park i Malmö. Ett kvitto på framgångarna kom 2014, då Agneta Richter-Dahlfors forskning tilldelades ett mångmiljonanslag från SSF. Men hon vill inte vila på gamla lagrar:
– Det finns ännu många tillämpningsområden att utforska. Om vi förstår hur infektionsprocessen sker öppnar sig nya angreppssätt för behandling, att användas som komplement till antibiotika.

Swedish Medical Nanoscience Center
Swedish Medical Nanoscience Center vid Karolinska Institutet är en tvärdisciplinär miljö där man löser biologiska och medicinska problem med hjälp av olika nanoteknologiska metoder.

Karolinska Institutet
Inst. för neurovetenskap
Retzius väg 8
171 77 Solna

Kontaktperson: Ben Libberton
(Public Information Officer)
Tel: 073-725 92 36
E-post: Benjamin.Libberton@ki.se
www.medicalnanoscience.se

www.medicalnanoscience.se