Tag: Linköpings universitet

Presentation
Foto: Christine Engström

Nya utmaningar kräver nya lösningar

Adaptiv programvara

Nya utmaningar kräver nya lösningar

Här drivs ett projekt som ska ta fram metoder för att utveckla, organisera och anpassa den komplexa mjukvaran som styr ”smart” teknik för att möjliggöra effektivare och mer hållbart utnyttjande av tekniken.

Nya utmaningar kräver nya lösningar

Presentation
Foto: Robert Brooke

Många möjligheter med elektroniskt papper

Elektroniskt papper

Många möjligheter med elektroniskt papper

Förbättrad färgåtergivning är ett exempel på forskning för att utveckla det elektroniska papperet.

Många möjligheter med elektroniskt papper

Presentation
Foto: Christine Engström

Krävs både kaos och ordning för att leda drönarsvärmar

RISE HISOS

Krävs både kaos och ordning för att leda drönarsvärmar

Vårt projekt handlar om att utforska och förstå hur man utformar autonoma system-av-system.

Krävs både kaos och ordning för att leda drönarsvärmar

Presentation
Foto: Lasse Hejdenberg

Nya material för superkondensatorer

Energitillämpningar

Nya material för superkondensatorer

På LiU arbetar forskare med att optimera det tvådimensionella materialet MXener.

Nya material för superkondensatorer

Presentation
Foto: Peter Holgersson

Organisk elektronik med sikte på bot av svåra sjukdomar

Neuroengineering

Organisk elektronik med sikte på bot av svåra sjukdomar

I Linköping arbetar en tvärvetenskaplig forskargrupp i gränslandet mellan elektronik och biokemi.

Organisk elektronik med sikte på bot av svåra sjukdomar

Presentation
Foto: Peter Holgersson

Material för framtidens läkemedelsutveckling

Bioresponsiva hydrogeler

Material för framtidens läkemedelsutveckling

Materialen som Daniel Aili och hans forskarkollegor har tagit fram kan användas inom en rad olika områden och öppnar för många nya möjligheter.

Material för framtidens läkemedelsutveckling

Foto: Investor / Linköpings universitet

En historisk materialforskningssatsning

WISE

En historisk materialforskningssatsning

Ett nyckelområde för att Sverige ska bibehålla sin konkurrenskraft i världens gröna omställning.

En historisk materialforskningssatsning

Presentation

Grafenforskning i absolut framkant

Chalmers

Grafenforskning i absolut framkant

Material med unika egenskaper.

Grafenforskning i absolut framkant

Presentation
Foto: Lasse Hejdenberg

Avancerade material för sår som inte vill läka

HEALiX

Avancerade material för sår som inte vill läka

Ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete.

Avancerade material för sår som inte vill läka

Presentation
Foto: Lasse Hejdenberg

Innovativ metod banar väg för framtida elektronik

Framtidens Elektronik

Innovativ metod banar väg för framtida elektronik

Mobiler, datorer och trådlös överföring av data kan förbättras med ny metod.

Innovativ metod banar väg för framtida elektronik