Presentation
Elektroniskt papper

Många möjligheter med elektroniskt papper

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Robert Brooke
Peter Andersson Ersman och Kathrin Freitag, RISE. Foto: Robert Brooke
Peter Andersson Ersman och Kathrin Freitag, RISE. Foto: Robert Brooke

Förbättrad färgåtergivning och matrisadressering är exempel på forskning som nu genomförs för att utveckla det elektroniska papperet, och många av de olika displaytyperna screentrycks på flexibla substrat.

Tre forskargrupper har de senaste åren samarbetat för att ta det elektroniska papperet närmare kommersialisering. Andreas Dahlin (Chalmers) och Magnus Jonsson (LiU) har studerat färgåtergivningen i plasmoniska nanostrukturer. Optiska simuleringar och efterföljande experiment har genomförts för att nå fler färger och bättre färgkontrast. Ett annat mål har varit att skapa reflektiva displayer med styrbara färger genom att kombinera nanostrukturerna med elektriskt ledande polymerer.

Elektrokroma polymerer
Polymererna har egenskaper som lämpar sig bra i den här typen av displayer, berättar Peter Andersson Ersman (RISE). Dels är de elektrokroma, vilket innebär att de ändrar färg med hjälp av elektrisk spänning. Drygt en volt räcker för att ändra färgen, och i samma reaktion ändras även tjockleken på filmen, vilket möjliggör styrbara färger i nanostrukturerna.

Tryckta elektrokroma displayer
På RISE har vi till största delen utvecklat tryckta elektrokroma displayer, eftersom polymererna kan hanteras i bläckform. Vi har bland annat skapat reflektiva displayer med olika färger över stora ytor. Vi har även jobbat med olika typer av substrat och demonstrerat displayer i form av klistermärken och organiska displayer tryckta på transparent papper. Det, i kombination med additiv tillverkning och låg energiförbrukning, gör de reflektiva displayerna väldigt miljövänliga. Projektet har genererat flera patentansökningar och många vetenskapliga publikationer från alla tre forskargrupperna. Det kanske viktigaste resultatet, ur ett RISE-perspektiv, är en artikel som beskriver screentryckta elektrokroma displayer som uppdateras via passiv matrisadressering, berättar Peter Andersson Ersman. Där visar vi på möjligheten att skapa bilder med gråskala, och den enkla tillverkningen möjliggör användning i högvolymstillämpningar, exempelvis dynamiska QR-koder inom förpackningsindustrin.

Klicka här för att läsa mer

Elektroniskt papper – RISE, Chalmers, LiU

Målet med projektet har varit att utveckla olika koncept kring reflektiva färgdisplayer med låg energiförbrukning genom att använda plasmoniska nanostrukturer och elektrokroma polymerer. Projektet finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning.
Läs mer här!

Andreas Dahlin (Chalmers)
E-post: andreas.dahlin@chalmers.se

Magnus Jonsson (LiU)
E-post: magnus.jonsson@liu.se

Peter Andersson Ersman (RISE)
E-post: peter.andersson.ersman@ri.se
Tel: 0761-15 88 55