Tag: Ericsson

Jobb

Help create a world of limitless possibilities

Ericsson

Help create a world of limitless possibilities

Imagine changing the world by rewriting the rules of what tech can do.

Help create a world of limitless possibilities

Presentation
Foto: Jens C Hilner

Svenskutvecklade neuromorfa hårdvaruplattformar

AI-utveckling

Svenskutvecklade neuromorfa hårdvaruplattformar

Ambitionen är att forskningen ska utgöra grunden för en framtida etablering av en svensk neuromorf hårdvaruplattform som drastiskt kan minska AI-teknikens energiåtgång.

Svenskutvecklade neuromorfa hårdvaruplattformar

Foto: Per Myrehed / Ericsson

Efterlyser fokus på viktiga spjutspetsområden

Telekomsektorn

Efterlyser fokus på viktiga spjutspetsområden

Att kunna jobba väldigt tätt mellan industri och akademi är en stor styrka i det svenska innovationssystemet och nyckeln till fortsatt framgång.

Efterlyser fokus på viktiga spjutspetsområden

Presentation

Optimerar cacheminnet för snabbare internettjänster

Tidskritiska molntjänster

Optimerar cacheminnet för snabbare internettjänster

Genom att utnyttja cacheminnet på helt nya sätt har forskare på KTH hittat sätt att snabba på befintlig hårdvara.

Optimerar cacheminnet för snabbare internettjänster

Annons

Be the one who makes it possible

Ericsson

Be the one who makes it possible

Imagine harvesting and structuring the data that helps us improve people's lives all around the world.

Be the one who makes it possible

Jobb

Be an explorer

Ericsson

Be an explorer

Be the one who rewrites the rules of what tech can do.

Be an explorer

Foto: Daniel Roos

Satsa på spetskompetens

Spetsforskning

Satsa på spetskompetens

Det är angeläget att Sverige investerar i spetsområden för att behålla sin konkurrenskraft.

Satsa på spetskompetens

Foto: Daniel Roos

Forskare ska få se sina idéer flyga

Samverkansforskning

Forskare ska få se sina idéer flyga

Centralt att näringsliv och akademi jobbar med gemensamma frågeställningar

Forskare ska få se sina idéer flyga

Snabb evolution för 5G

Snabb evolution för 5G

Sverige är väl rustat för att ta en ledande position inom 5G, automation och artificiell...

Snabb evolution för 5G

Foto: Gonzalo Irigoyen

”Stärk samverkan där vi är världsledande”

”Stärk samverkan där vi är världsledande”

Erik Ekudden, CTO på Ericsson, ser den samverkande forskningen från näringsliv och akademi som en...

”Stärk samverkan där vi är världsledande”