Etikettarkiv: CCI

Unik expertis i cellulär avbildning på CCI

Julia Fernandez-Rodriguez (sittande), ansvarig för CCI. Foto: Patrik Bergenstav
Julia Fernandez-Rodriguez (sittande), ansvarig för CCI. Foto: Patrik Bergenstav

Forskningsinfrastruktur är mycket mer än enbart teknisk utrustning. Lika viktig är kompetensen. CCI är en central nod för mikroskopi i Norden, med expertis och teknologi i framkant. Nu blickar man framåt för att utöka sin roll i att erbjuda teknologi och kompetens i frontlinjen för livsvetenskaplig forskning.

CCI, Centre for Cellular Imaging vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, grundades 2003 och har sedan dess vuxit till att bli ett nationellt och nordiskt nav för avancerad mikroskopi.

Öppen tillgång
Centrumet ger så kallad open-access, till akademiska forskare och FoU vid företag, som har behov av avancerade mikroskop och annan högteknologisk utrustning. Användarna är framför allt verksamma inom livsvetenskaperna, och till viss del materialvetenskap. Tillgång till den här typen av teknologi är helt avgörande för forskare och industri, men utrustningen är mycket kostsam och kräver en hög grad av expertkunskap. Vid CCI ger det högkompetenta, multidisciplinära teamet praktisk undervisning i att hantera utrustningen. Man erbjuder även fullservice mikroskopi, som omfattar avancerad, korrelativ multimodal teknologi, där ljus- och elektronmikroskopi integreras på ett sätt som är unikt i Sverige.
– Infrastrukturanläggningar är oerhört viktiga eftersom brister i tillgång till utrustning och kompetens bromsar viktiga forskningsprojekt. Vi tillhandahåller både utrustning och teknologisk kompetens, genom hela kedjan, från preparation av prover till att ta fram bilder samt bearbeta och analysera dessa. Jag kan inte nog understryka hur viktigt teamet är. Den sofistikerade utrustningen är inte värd mycket om man inte har kunskapen om hur den ska användas, säger Julia Fernandez-Rodriguez, som är ansvarig för CCI.
CCI har uppmärksammats med en rad stora och prestigefulla forskningsanslag. Under de senaste fem året har Julia varit en del av Stiftelsen för strategisk forsknings program Research Infrastructure Fellows, som har gett betydande, långsiktig finansiering till centrumet. CCI har också utsetts till Nationell infrastruktur av Vetenskapsrådet, som en del av NMI (National Microscopy Infrastructure) i samarbete med fyra andra universitet.
– Det här stödet har gjort oss väldigt synliga och möjliggjort för ass att växa. Det i sin tur ger oss möjlighet att hjälpa än fler forskare från akademin, sjukvården och industrin. Det vittnar också om de framgångar som vi har haft under åren, säger Julia och tillägger att centrumet har mer än fördubblat sin personalstyrka de senaste fem åren.
Nyligen utsågs CCI som en av totalt sju infrastrukturer till Nordic Research Infrastructure hub av det gemensamma nordiska forskningsorganet Nordforsk. Programmet syftar till att stärka konkurrenskraften hos nordiska forskningsinfrastrukturer och underlätta byggandet av världsledande anläggningar.
Framöver hoppas CCI bli en satellitnod för SciLifeLab i Sverige och en europeisk nod vid Euro-BioImaging-ERIC Consortium.
– Vi är mycket konkurrenskraftiga, med en högklassig anläggning, spetskompetens och starkt stöd från Göteborgs universitet. Under våra 17 år har vi byggt upp ovärderlig expertis och erfarenhet, framhåller Julia.

Golgi apparatus in Hela Cells; Top: Transmission electron micrograph; and, bottom: Laser scanning confocal microscopy image of Golgi-resident glycosylation enzyme, N-acetylgalactosaminyltransferase-2 fused to green fluorescent protein. Enlarged regions of interest (ROI) are shown in the 2 right panels. scale bar 5 µm
Golgi apparatus in Hela Cells; Top: Transmission electron micrograph; and, bottom: Laser scanning confocal microscopy image of Golgi-resident glycosylation enzyme, N-acetylgalactosaminyltransferase-2 fused to green fluorescent protein. Enlarged regions of interest (ROI) are shown in the 2 right panels. scale bar 5 µm

Nära användarna
Avbildningsteknologi med mikroskopi för livsvetenskaperna måste av naturliga skäl finnas relativt utspritt, jämfört med storskaliga, unika infrastrukturer, som exempelvis ESS eller CERN. Forskningen handlar ibland om levande prover och måste därför finnas nära sina användare.
– Sextio procent av vår användarbas är lokal eller regional. Det är en av anledningarna till att det är så oerhört viktigt att bygga upp expertis. Långsiktig och stabil finansiering är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda våra högkvalitativa tjänster till vårt forskarsamhälle.
Kopplat till detta är en annan av Julias passioner – att skapa tydliga karriärvägar för personer som arbetar inom forskningsinfrastruktur.
– Idag erbjuds främst en akademisk karriär vid universitet och högskolor. Vi ser behovet av att skapa ett nytt alternativ – en teknologisk karriärväg. Detta är ett otroligt spännande fält och de personer som väljer att arbeta inom det förtjänar mer väldefinierade och tydliga karriärmöjligheter.

GU/SSF – CCI

Centre for Cellular Imaging är en nationell infrastruktur som integrerar både ljus- och elektronmikroskopi. Vår vision är att CCI ska möjliggöra för våra användare att tänka brett och välja de bästa möjliga instrumenten, ljus- och/eller elekronmikroskop, för att få detaljerade svar på sina vetenskapliga frågeställningar och med högsta möjliga upplösning. Genom att använda moderna cellbiologiska verktyg, hög expertis samt utrustning och bildanalys i frontlinjen fortsätter vi att hjälpa forskare att relatera struktur till funktion och morfologi till mekanism. CCI utsågs nyligen till Nordisk infrastrukturhubb av Nordforsk. Det är även en Nationell infrastruktur för cellulär avbildning.

E-post: juliafer@cci.sahlgrenska.gu.se
cf.gu.se/english/centre_for_cellular_imaging

CCI erbjuder tillgång till innovativ avbildningsutrustning

Dr Julia Fernandez-Rodriguez, chef för Centre for Cellular Imaging (CCI) Core. Foto: Patrik Bergenstav
Dr Julia Fernandez-Rodriguez, chef för Centre for Cellular Imaging (CCI) Core. Foto: Patrik Bergenstav

Avbildningsteknologier har blivit allt mer sofistikerade och kraftfulla, vilket medför en uppsjö nya möjligheter för många forskare inom i synnerhet livsvetenskaperna, men få projekt har tillräckliga resurser för att ha råd att utnyttja den nya teknologin.

Eftersom den teknologiska utvecklingen också medför betydligt dyrare utrustning är det bara ett fåtal forskargrupper eller institut som kan dra nytta av den nya teknologin. Det är något som Dr Julia Fernandez-Rodriguez, chef för Centre for Cellular Imaging (CCI) Core Facility, vill ändra.
– Situationen lägger hinder i vägen för många forskare vars arbete skulle ta stora kliv framåt med hjälp av de nya teknologierna. För att komma runt detta driver Göteborgs universitet centrumet CCI, där forskare ges fri tillgång till en komplett uppsättning av toppmodern utrustning och teknologier för cellulär och molekylär avbildning. CCI tillhandahåller också den spetskompetens som krävs för att använda denna utrustning.

Ett pionjärprojekt
CCI samverkar med SSF, Vetenskapsrådet, olika företag och forskare kring att både utveckla innovativa mikroskopimetoder och driva projekt inom livsvetenskaperna framåt. Som centrumets chef var Julia, med projektet Forskningsinfrastruktur för avancerad cellulär mikroskopi, en av de första mottagarna av SSF:s anslag Research Infrastructure Fellows. Anslaget delas ut till nyckelfigurer som driver forskningsinfrastrukturer som stärker olika strategiska områden.
– Vår vision är att hjälpa våra användare att bredda sina perspektiv och välja de bästa instrumenten, vare sig det är ljus- eller elektronmikroskop, för att genom högsta möjliga upplösning få detaljerade svar på sina frågor. Vi stöttar dem i det arbetet. Tack vare SSF har vi kunnat mer än fördubbla vår personalstyrka, vilket har möjliggjort en expansion av projektet. Anslaget löper fram till 2020 och förhoppningsvis kommer det att fortsätta i någon form därefter – detta är ett initiativ som kommer att ha en enorm inverkan inte bara på forskning inom livsvetenskaperna, utan också på samhället i stort. Sverige är pionjärer inom det här området och jag hoppas att andra europeiska länder kommer att följa i våra fotspår, avslutar hon.

GU – Centre for Cellular Imaging
Centre for Cellular Imaging (CCI) är ett resurscentrum för avancerad mikroskopi, både ljus- och elektronmikroskopi. Vårt fokus är på att avbilda biologiska händelser på den cellulära/ molekylära nivån i fixerade eller levande cellkultur- eller vävnadsprov. Centrumet är öppet för alla forskare.

E-post: juliafer@cci.sahlgrenska.gu.se

cf.gu.se/english/centre-for-cellular-imaging