Presentation

CCI erbjuder tillgång till innovativ avbildningsutrustning

Publicerad 26 juni 2018
Dr Julia Fernandez-Rodriguez, chef för Centre for Cellular Imaging (CCI) Core. Foto: Patrik Bergenstav
Dr Julia Fernandez-Rodriguez, chef för Centre for Cellular Imaging (CCI) Core. Foto: Patrik Bergenstav

Avbildningsteknologier har blivit allt mer sofistikerade och kraftfulla, vilket medför en uppsjö nya möjligheter för många forskare inom i synnerhet livsvetenskaperna, men få projekt har tillräckliga resurser för att ha råd att utnyttja den nya teknologin.

Eftersom den teknologiska utvecklingen också medför betydligt dyrare utrustning är det bara ett fåtal forskargrupper eller institut som kan dra nytta av den nya teknologin. Det är något som Dr Julia Fernandez-Rodriguez, chef för Centre for Cellular Imaging (CCI) Core Facility, vill ändra.
– Situationen lägger hinder i vägen för många forskare vars arbete skulle ta stora kliv framåt med hjälp av de nya teknologierna. För att komma runt detta driver Göteborgs universitet centrumet CCI, där forskare ges fri tillgång till en komplett uppsättning av toppmodern utrustning och teknologier för cellulär och molekylär avbildning. CCI tillhandahåller också den spetskompetens som krävs för att använda denna utrustning.

Ett pionjärprojekt
CCI samverkar med SSF, Vetenskapsrådet, olika företag och forskare kring att både utveckla innovativa mikroskopimetoder och driva projekt inom livsvetenskaperna framåt. Som centrumets chef var Julia, med projektet Forskningsinfrastruktur för avancerad cellulär mikroskopi, en av de första mottagarna av SSF:s anslag Research Infrastructure Fellows. Anslaget delas ut till nyckelfigurer som driver forskningsinfrastrukturer som stärker olika strategiska områden.
– Vår vision är att hjälpa våra användare att bredda sina perspektiv och välja de bästa instrumenten, vare sig det är ljus- eller elektronmikroskop, för att genom högsta möjliga upplösning få detaljerade svar på sina frågor. Vi stöttar dem i det arbetet. Tack vare SSF har vi kunnat mer än fördubbla vår personalstyrka, vilket har möjliggjort en expansion av projektet. Anslaget löper fram till 2020 och förhoppningsvis kommer det att fortsätta i någon form därefter – detta är ett initiativ som kommer att ha en enorm inverkan inte bara på forskning inom livsvetenskaperna, utan också på samhället i stort. Sverige är pionjärer inom det här området och jag hoppas att andra europeiska länder kommer att följa i våra fotspår, avslutar hon.

GU – Centre for Cellular Imaging
Centre for Cellular Imaging (CCI) är ett resurscentrum för avancerad mikroskopi, både ljus- och elektronmikroskopi. Vårt fokus är på att avbilda biologiska händelser på den cellulära/ molekylära nivån i fixerade eller levande cellkultur- eller vävnadsprov. Centrumet är öppet för alla forskare.

E-post: juliafer@cci.sahlgrenska.gu.se

cf.gu.se/english/centre-for-cellular-imaging