Presentation
SSF Materialstrukturer

Materialstrukturer sedda genom mikroskop och statistik

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Holger Rootzén, matematiska vetenskaper, Chalmers, Sandra Barman, RISE, Niklas Lorén, RISE och Aila Särkkä, Chalmers. Saknas på bilden gör Eva Olsson, fysik, Chalmers. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Holger Rootzén, matematiska vetenskaper, Chalmers, Sandra Barman, RISE, Niklas Lorén, RISE och Aila Särkkä, Chalmers. Saknas på bilden gör Eva Olsson, fysik, Chalmers. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

I den ständigt växande världen av vetenskap och teknik är samarbete nyckeln till framsteg. SSF-projektet Materialstrukturer genom mikroskop och statistik är ett lysande exempel på banbrytande samverkan mellan matematiska vetenskaper, mikroskopi och materialvetenskap.

Aila Särkkä, professor i matematisk statistik med inriktning på spatial statistik vid Chalmers tekniska högskola, har länge utforskat mönster och strukturer inom olika områden, från träds placering i skogen till nervtrådar på huden. Genom att tillämpa avancerade matematiska modeller har hon arbetat med att förstå och förutsäga hur dessa mönster uppstår och förändras.
I ett nyligen avslutat SSF-projekt har Särkkäs forskargrupp analyserat och modellerat mjuka materialstrukturer samt studerat struktur–masstransport-relationer med stor betydelse för den svenska läkemedels- och hygienproduktsindustrin.

Framgångsrikt
Sandra Barman, en av sex doktorander i SSF-projektet, har efter sin disputation fortsatt att utforska kopplingen mellan struktur och egenskaper hos olika material. Först som postdoktor och nu som forskare på RISE.
– Inom ramen för SSF-projektet var jag med och utvecklade MIST, en mjukvara som gör det möjligt att utforska tredimensionella strukturer på ett intuitivt sätt.
Genom att kombinera avancerad mikroskopi med bildbehandling och matematiska modeller har forskarna öppnat dörrar för nya tillvägagångssätt inom områden som exempelvis läkemedelsfrisättning och blöjor med kontrollerad vätskehantering
Men projektets betydelse sträcker sig längre än dess direkta tillämpningar. Det har också spelat en avgörande roll i utbildningen av nästa generation forskare. Samtliga doktorander i projektet har gått vidare till spännande karriärer inom akademi eller industri.
– Deras unika kombination av kunskaper och erfarenheter kommer att fortsätta att driva innovation långt in i framtiden. SSF-projektet är ett väldigt bra exempel på vad som är möjligt när olika discipliner och sektorer går samman för att lösa gemensamma utmaningar, säger Aila Särkkä.

Stiftelsen för strategisk forskning – Materialstrukturer

Professor Aila Särkkä är en av fyra projektledare som intervjuats i SSF:s rapport Influence of Swedish Foundation for Strategic Research Funding for Utilization of Research Results 2009-2021.

Ladda ner rapporten på strategiska.se!