Regeringen

Storsatsning på forskning och utbildning

Publicerad 16 juni 2021
Text: Carin Brink Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige är en ledande forskningsnation, men den internationella konkurrensen hårdnar. Regeringens nya proposition innehåller kraftigt ökade anslag och en rad åtgärder för att stärka svensk forskning, berättar forskningsminister Matilda Ernkrans.

– Nu gör vi en mångmiljardsatsning för att stärka svensk forskning och innovation. Därmed kan Sverige försvara sin position som en ledande forskningsnation. Vi satsar 13,6 miljarder kronor under de kommande fyra åren, vilket innebär en tioprocentig nivåhöjning. Sverige är ett av världens mest innovativa länder och vi lägger 3,4 procent av vår BNP på forskning och innovation. Vi är det land i EU som i relation till vår ekonomi satsar mest på forskning och utveckling, säger Matilda Ernkrans.
För att Sverige ska kunna ligga kvar i forskningsfronten är det även viktigt att satsa på utbildning för att kunna möta näringslivets och välfärdens behov av personal. På så sätt kan vårt land attrahera företag som bedriver forskning, utveckling och högteknologisk produktion.

”Vi behöver ta ansvar för att upprätthålla de statliga investeringarna inom forskning och innovation.”

Investerar mer under pandemin
I stället för att bromsa under dessa osäkra tider gör regeringen tvärtom:
– Det är uppenbart hur viktig forskning och kunskap är för att vi ska hantera den kris som pandemin innebär, men också för att möta kommande samhällsutmaningar. Jag tycker att det finns en bred förståelse för vikten av att fortsätta investera i forskning och innovation, säger Matilda Ernkrans.

Fem breda samhällsutmaningar
Åtgärderna i propositionen ska stärka den fria forskningen och möta fem samhällsutmaningar: klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsliv samt ett demokratiskt och starkt samhälle. Coronapandemin har satt sin prägel på forskningspropositionen genom allt från konkreta satsningar på pandemi- och virusforskning till fördelningen av pengar under de fyra åren.
– Nästan hela nivåhöjningen till forskning och innovation sker redan det första året. Vi behöver ta ansvar för att upprätthålla de statliga investeringarna inom forskning och innovation när det privata näringslivet inte kan göra det på samma sätt, säger Matilda Ernkrans.

Ännu tätare samverkan
Bred och stark samverkan mellan akademi och resten av samhället är en av Sveriges styrkor som forskningsland och förhoppningen är att vi ska bli ännu bättre. Därför tydliggör propositionen hur viktigt det är att lärosäten och företag hittar gemensamma uppslag till forskningsprojekt och kunskapsutveckling.