Jobb
Inspektionen för socialförsäkringen

Var med och forma framtidens socialförsäkring

Publicerad 15 juni 2023

Inspektionen för socialförsäkringen söker en utredare med erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete eller av forskning och som vill arbeta med stimulerande utredningsarbete.

Som utredare granskar, analyserar och utvärderar du frågor som främst rör rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringen.

Arbetet bedrivs i projektform och du arbetar som projektledare eller projektmedarbetare i ett eller flera projekt. Tillsammans med andra medarbetare med olika utbildningsbakgrunder initierar, strukturerar och driver du utredningar med hög kvalitet från projektidé till färdig granskningsrapport inom givna tidsramar. Du bidrar med dina perspektiv ­– med helheten i fokus – till en allsidig belysning av olika frågeställningar.

Ett projekt pågår vanligtvis cirka ett år eller längre och resulterar i en rapport som lämnas till regeringen och de verksamheter som granskas.

I arbetet ingår att:

  • delta i arbetet med att ta fram idéer till nya granskningsprojekt
  • identifiera relevanta metoder för utvärdering och analys
  • samla in och analysera kvantitativa och kvalitativa data
  • skriva rapporter och korta sammanfattningar
  • presentera resultaten i olika sammanhang
  • besvara remisser från regeringen
  • ha kontakter med de verksamheter som granskas, Regeringskansliet, forskarvärlden, andra nätverk och media.

En del granskningar genomförs på uppdrag av regeringen medan andra initieras av myndigheten.

De utredare som vi söker ska ha:

  • erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete eller forskarutbildning
  • relevant akademisk examen inom ämnen som offentlig förvaltning, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, statistik eller juridik.

Vi söker en eller flera utredare med placering i Göteborg.

Klicka här för att läsa mer och ansöka

Om Inspektionen för socialförsäkringen – ISF

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en analys- och tillsynsmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för individ och samhälle. I uppdraget ingår bland annat att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och relevanta delar av Skatteverket.

På ISF arbetar i nuläget ett 50-tal personer varav en majoritet är utredare med master- eller forskarutbildning inom bland annat förvaltningskunskap, juridik, nationalekonomi, sociologi, statistik och statsvetenskap.

ISF erbjuder en kreativ och social arbetsmiljö där du har möjlighet att utvecklas i rollen som utredare. Du bidrar samtidigt till samhället genom att verka för en rättssäker och effektiv socialförsäkring.

ISF är placerat i centrala Göteborg och vi sitter i ljusa lokaler med egna rum i Läppstiftet vid Lilla Bommen. För ISF är ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare viktigt. Som anställd har du goda möjligheter till flextid och att arbeta delvis på distans. ISF verkar hälsofrämjande genom friskvårdsaktiviteter, gym på arbetsplatsen och friskvårdsbidrag.

www.isf.se