Annons
SSF

SSF satsar 60 miljoner på god hälsa

Publicerad 15 juni 2023

Att aktivt jobba för god hälsa kan hindra lidande och uppkomst av sjukdomar. Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser 60 miljoner kronor för bildandet av ett multidisciplinärt forskningscentrum för medicinsk primärprevention, MRC MedPrev.

Vi vänder oss främst till ledande forskare vid universitet som vill samarbeta sinsemellan och tillsammans med primärvården.

Sista ansökningsdag är 4 september 2023 kl 14:00.

Klicka här för att läsa mer

Stiftelsen för Strategisk Forskning
 • Verkar för att reformera svensk forskning i riktning mot excellens och genomslag.
 • Är en självständig och oberoende finansiär av forskning inom teknik, medicin och naturvetenskap i syfte att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft.
 • Finansierar löpande 300 projekt vid universitet och högskolor – många i samverkan med näringslivet och forskningsinstitut.
 • Skapar bryggor mellan grundforskning och nyttiggörande av forskning i samhället .
 • Gör riktade tvär- och mångvetenskapliga satsningar.
 • Delar ut karriärbidrag till talangfulla yngre forskningsledare.
 • Uppmuntrar rörlighet av forskare mellan akademi, industri, institut och internationellt.
 • Premierar ny och möjliggörande teknologi.
 • Bidrar till att bygga forskningens infrastruktur.
 • Har en utdelningsvolym på flera hundra miljoner årligen.

  www.strategiska.se