Horisont Europa

Stor forskningsfinansiär öppnar utlysningar

Publicerad 16 juni 2021
Text: Carin Brink
Karin Aase, enhetschef för Vinnovas avdelning för internationellt samarbete.

Nu öppnar de första utlysningarna för EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont Europa. För svenska forskare innebär programmet viktig finansiering av forskning, värdefulla nätverk, kompetensuppbyggnad och tillgång till kunskap.

Horisont Europa ska stärka effekten av forskning och innovation i Europa för att ta sig an de globala utmaningarna med fokus på klimatförändringar och FN:s globala mål. Det är världens största forsknings- och innovationsprogram med 94 miljarder euro som delas ut under 2021–2027. Horisont Europa är uppföljaren till Europa 2020 och EU:s nionde ramprogram inom forskning och innovation.

Hoppas på starkt deltagande
– Min förhoppning är att vi ska ha ett ännu starkare deltagande från svenska forskare i Horisont Europa än vi har i Horisont 2020. Det finns en enorm potential, inte bara avseende finansiering av egen forskning utan även värdefulla nätverk, kompetensutbyggnad och tillgång till kunskap, säger Karin Aase, enhetschef för Vinnovas avdelning för internationellt samarbete.
– Detta är en av de viktigaste forsknings­finansiärerna av svensk forskning. I vår senaste analys av Horisont 2020 kunde vi se över tusen svenska deltagare och att svenska organisationer har fått drygt två miljarder euro.

”Det finns en enorm potential av värdefulla nätverk, kompetensutbyggnad och tillgång till kunskap.”

Tre huvudinriktningar
Programmet riktar sig till alla typer av organisationer och har tre huvudinriktningar, pelare, inom vilka projekt kan få finansiering. Den första pelaren är vetenskaplig spetskompetens och handlar om att stärka kompetensbasen i Europa, främja rörligheten hos europeiska forskare och forskningsinfrastruktur. Den andra pelaren handlar om de globala utmaningarna kopplade till industrins konkurrenskraft. Den tredje pelaren handlar om det innovativa Europa och ska stimulera marknadsskapande genombrott som underlättar innovation.
Hur ska då forskare eller organisationer göra som är intresserade av att söka finansiering via Horisont Europa?
– Du kan börja med att gå in på Vinnovas hemsida, vinnova.se, för att läsa mer. Vi och Vetenskapsrådet har nationella kontaktpersoner som hjälper till med information. På läro­sätena finns forskarservice som jobbar med att stödja forskare. Det är ganska byråkratiskt att vara med i ett Horisontprojekt, men det är verkligen värt det, avslutar Karin Aase.