Coronapandemin

Snabba åtgärder gav resultat i pandemin

Publicerad 16 juni 2021
Text: Cristina Leifland
Foto: Shutterstock

Snabba och resoluta åtgärder i ett tidigt skede har visat sig vara en framgångsfaktor som förenar länder som klarat sig bättre under pandemin. Vaccinering är vägen tillbaka till normalitet – men inte utan fortsatta restriktioner och punktinsatser.

Staffan Normark, professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd.

Staffan Normark är professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd och ordförande för Vetenskapsakademins expertgrupp om covid-19. Han menar att länder som sticker ut med låga smittotal och litet antal döda har flera saker gemensamt.
– De länder som i en tidig fas av första vågen agerade snabbt och resolut för att begränsa importsmitta, följt av testning, smittspårning, isolering samt åtgärder som exempelvis munskydd har ofta fått goda resultat. Det handlar om klassiskt smittskyddsarbete, säger han.

Finland föredöme
Singapore och våra nordiska grannar, i synnerhet Finland och Norge, är framgångsexempel, som samtliga ligger långt under Sverige i bekräftade fall och dödlighet.
– De har inte tvekat att ta till hårda restriktioner när de har behövts och har varit duktiga på att anpassa åtgärderna till aktuell smittspridning, utan att behöva tillgripa en total lock-down. Särskilt Finland är på många sätt ett föredöme, säger Staffan Normark.
Idag dominerar den brittiska virusvarianten i Sverige och trots att vi har infört mycket hårdare restriktioner har Sverige fortsatt höga smittotal.
– Man tog inte höjd för att denna mutation är mycket mer smittsam. Men även om Sverige varit långsamt på bollen med att införa åtgärder vill jag ge myndigheterna en eloge för att man långsiktigt hållit fast vid dem. Se bara på Portugal, där smittan exploderade när man lättade på restriktionerna runt jultid 2020. Man blev då tvungen att genomföra en total nedstängning för att få ned smittspridningen och trycket på sjukvården, säger Staffan Normark.

”Åttio procent vaccinationstäckning bland alla över arton vore utmärkt.”

Kamp mot tiden
Staffan Normark är optimistisk om att vaccin och fortsatt försiktighet är vägen ut ur pandemin, men det krävs att vaccinationstäckningen är hög efter sommaren. Det är en kamp mot tiden eftersom nya mutationer kan uppstå när som helst. Den mycket smittsamma indiska varianten oroar.
– Åttio procent vaccinationstäckning bland alla över arton vore utmärkt. Det är enormt viktigt att täckningen är hög även i socialt utsatta områden och bland unga. Annars riskerar vi att få lokala fickor av utbrott bland vissa grupper, säger Staffan Normark, som även anser att barn över tolv år bör erbjudas vaccinering om och när europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ger sitt godkännande.
– Sedan är det helt avgörande att vi ser detta ur ett globalt perspektiv. Fattigare länder måste få tillgång till vaccin och jag vill se en ordentlig global övervakning, för att snabbt identifiera nya virusvarianter. Inget land går säkert innan alla gör det.