FFL

Plantskola för framtidens ledare

Publicerad 16 juni 2021
Text: Cristina Leifland
Foto: Shutterstock

SSF:s Framtidens forskningsledare (FFL) är ett banbrytande program som finansierar forskning på högsta nivå i kombination med ledarskaps­utbildning.

Johan Nilsson, forskningssekreterare på SSF.

Programmet är nu inne på sin sjunde omgång, samtidigt som en ny utlysning, FFL-8 ligger ute för nya sökande.
– Mycket har hänt under de tjugo år som programmet funnits. Nu har andra forskningsfinansiärer liknande program, men Framtidens forskningsledare var först i sitt slag och är fortfarande lite av ett flaggskepp. Många av dem som genomgått programmet har idag framskjutna positioner, berättar forsknings­sekreterare Johan Nilsson.

Ger verktyg
Syftet med programmet är både att finansiera excellent forskning inom naturvetenskap, teknik eller medicin och att ge deltagarna verktyg för att utöva ett gott ledarskap. Det är en satsning på välmeriterade unga forskare som har potential att axla ledande roller i sin framtida karriär. Krav för att söka är att forskaren disputerat för mellan fyra och sju år sedan, bedriver högkvalitativ forskning och är verksam vid ett svenskt lärosäte.
– Vi lägger även stor vikt vid ledaregenskaper och ledarskapsfilosofi hos den sökande, berättar Johan Nilsson.
I årets utlysning har antalet stipendiater minskats från 20 till 16 och i gengäld har anslaget ökat från 12 till 15 miljoner kronor uppdelat på fem år. Ledarskapsprogrammet, som är obligatoriskt, består av bland annat seminarier, workshops och studieresor. Denna del av programmet har varit särskilt uppskattad hos tidigare bidragsmottagare.

”Många av dem som genomgått programmet har idag framskjutna positioner.”

Hård konkurrens
Konkurrensen är mycket hård och beviljande­graden har tidigare legat under tio procent. Efter en första gallring, som görs av ämnesspecifika områdespaneler, granskas de kvarvarande ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet och strategisk relevans av en övergripande beredningskommitté som till sin hjälp även har extern internationell expertis. I slutomgången intervjuas cirka 30 kandidater av en särskild hearingkommitté som framförallt utvärderar de sökandes ledarskapspotential.
– Det är generellt väldigt hög nivå på de sökande och urvalet är svårt. Vi letar inte bara efter högsta vetenskapliga kvalitet utan också efter personer som på sikt är beredda att ta ett ledaransvar utanför sin egen forskargrupp, säger Johan Nilsson.