Vem ska leda svensk, excellent forskning i framtiden?

Publicerad 25 juni 2019
Text: Cristina Leifland

Gergana Hamberg, forskningssekreterare på SSF. Foto: Johan Marklund
Gergana Hamberg, forskningssekreterare på SSF. Foto: Johan Marklund
SSF:s program Framtidens forskningsledare är speciellt med sitt fokus på både ledarskap och forskning på högsta nivå.

Vart tredje år utlyser SSF Framtidens forskningsledare, där 20 yngre forskare finansieras med 12 miljoner kronor vardera för projekt som löper i fem år. Syftet är att finansiera unga talanger och ge dem förutsättningar att utöva forskning på högsta nivå och verktyg för att utöva ett gott ledarskap.

Hård konkurrens
I urvalsprocessen bedöms såväl den vetenskapliga nivån som den sökandes ledarskapskvaliteter. Efter en första gallring granskas ansökningarna av utländska experter. I slutomgången intervjuas 30 kandidater av en kommitté bestående av experter inom ledarskap.
– De som väljs ut är framstående forskartalanger, som hunnit arbeta några år efter sin doktorsexamen. De ska ha ett starkt intresse för ledarskap och gärna erfarenhet av att leda. Konkurrensen är stor och det är generellt väldigt hög kvalitet på ansökningarna, berättar forskningssekreterare Gergana Hamberg.

Studieresa
Precis som i alla SSF:s program ska forskningen i Framtidens forskningsledare handla om naturvetenskap, teknik eller medicin och den ska bedrivas vid ett svenskt lärosäte. Ledarskapsprogrammet är en obligatorisk del som omfattar tio två-dagars seminarier på olika teman, som att leda andra, självreflektion, komplexa fallstudier, kommunikation, etik, samhällsnytta och stresshantering. I slutet av ledarskapsprogrammet reser deltagarna på en längre studieresa utomlands för att besöka universitet och företag, med goda möjligheter att skapa internationella kontaktytor och nätverk.
Ledarskapsprogrammet har en senior forskare som ordförande.
– Ordförande är alltid en mycket välrenommerad och inspirerande person, med hög trovärdighet och lång erfarenhet av forskarmiljöer inom akademi och/eller näringsliv, säger Gergana Hamberg.
Nyligen avslutades den sjunde utlysningen och beslut fattas i februari nästa år. Ledarskapsprogrammet för denna utlysning förväntas komma igång i början av 2021.