Annons
EU-bidrag

Nytt stöd till forskare som söker EU-bidrag

Publicerad 16 juni 2021

SSF vill hjälpa svenska forskare att söka bidrag i EU:s forskningsprogram Horisont Europa. Med utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd – en hävstång för svensk forskning” kan forskare som redan har eller har avslutat ett SSF-projekt efter januari 2018, söka bidrag.

Utvalda projekt kommer att tilldelas bidrag på 300000 till 500000 kronor beroende av den sökandes roll i det föreslagna projektet.

Sista ansökningsdag är 1 september 2021 kl 14:00!
Beslut meddelas i oktober.

Klicka här för mer information

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsens för Strategisk Forskning delar årligen ut omkring 600 Mkr till strategisk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Målet är att forskningen på sikt ska kunna komma till nytta för svensk industri och samhälle. Ett tiotal utlysningar finns att söka varje år och de utformas olika beroende på utlysning. Huvudsakligen delas de ut som rambidrag eller som individuella bidrag, i första hand till unga framgångsrika forskare. Vi har också några program som uppmuntrar rörlighet mellan akademi och industri.

strategiska.se