FoU-barometer

Ny FoU-barometer på gång

Publicerad 16 juni 2021
Text: Anette Bodinger Larsson
Hampus Lindh, projektledare för FoU-barometern på IVA. Foto: Elin Elliot

I september presenterar IVA årets FoU-barometer som belyser hur näringslivets FoU-investeringar utvecklas, styrs och påverkas över tid. Förra året visade barometern att allt färre FoU-chefer ger det svenska FoU-klimatet högsta betyg vilket gör årets undersökning extra intressant.

Andelen FoU-chefer som anser att Sverige har ett bra eller mycket bra FoU-klimat minskade under förra året med drygt tio procentenheter jämfört med 2019. Även kompetenstillgången gavs ett något sämre betyg än året innan. Andelen som svarade att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera FoU-personal i Sverige uppgick till 44 procent, att jämföra med 40 procent i 2019 års FoU-barometer.
Den i särklass viktigaste faktorn för rekrytering av FoU-personal anses dock vara att utbildningssystemet håller hög kvalitet och har ett relevant utbud. Men de svenska FoU-chefernas betyg på landets utbildningssystemet blev blygsamma 3,6 i genomsnitt på en femgradig skala. Återkommande synpunkter bland de svarande är att högskolan har svårt att ställa om till nya teknikområden och inte satsar tillräckligt på spets inom utbildning och forskning.

”Universitet och högskolor gör redan stora insatser på området, men trots detta är näringslivets FoU-chefer oroade för kompetensförsörjningen.”

Utbildningssystemet
Hampus Lindh, projektledare för FoU-barometern på IVA, är inte direkt förvånad över resultaten.
– Att utbildningssystemet viktas så högt var väntat. Möjligen är jag lite överraskad över glappet mellan den höga vikten som läggs vid kompetens och vad FoU-cheferna anser om utbildningssystemets kvalitet.
Det som skulle kunna vända trenden, menar Hampus Lindh, är en rejäl satsning på kompetensförsörjning och lite nya grepp.
– Universitet och högskolor gör redan stora insatser på området, men trots detta är näringslivets FoU-chefer oroade för kompetensförsörjningen. Vad de framförallt efterlyser är ett relevant utbildningssystem med högre kvalitet och bredare utbud.

Framtid
Höstens FoU-barometer blir den tredje i ordningen. Några riktigt stora differenser är inte att vänta på så kort tid, men förhoppningen är att om tio år ska barometern visa att det hänt en hel del.
– Då skulle jag vilja läsa svar som säger att Sverige har ett ännu bättre utbildningssystem som hänger med i den snabba teknikutvecklingen. Jag hoppas också kunna läsa att de satsningar som gjordes på utbildningssystemet i början av 2020-talet har resulterat i att landets lärosäten lätt kan ställa om till nya teknikområden och att det gjorts rejäla satsningar på spets inom utbildning och forskning. Det vore verkligen trevligt att presentera FoU-barometern 2031 med sådana svar, säger Hampus Lindh.

Illustration: Stellan Stål