Oppositionen

Moderaterna efterlyser större satsning på excellens

Publicerad 16 juni 2021
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Fredrik Wennerlund
Kristina Axén Olin, Moderaternas talesperson för högre utbildning och forskning. Foto: Fredrik Wennerlund

– Vi välkomnar regeringens ökade satsningar på forskning, problemet är att anslagen duttas ut för brett. Om Sverige ska bli en ledande forskningsnation krävs större satsningar på spets och excellens, säger Kristina Axén Olin, Moderaternas talesperson för högre utbildning och forskning.

I riksdagen råder stor enighet om att Sverige ska vara en av framtidens ledande forskningsnationer. Vad gäller vägen dit, och vilka satsningar som krävs för att nå målet, går åsikterna mer isär.
– Sverige är en kunskapsnation där forskning historiskt sett har spelat en viktig roll som motor i den svenska ekonomin. Den stora utmaningen är att andra länder har kommit ikapp. Vi behöver verkligen värna om vår forskning, innovation och kunskapsutveckling för att stå oss i konkurrensen, säger Kristina Axén Olin.
För att framtidssäkra forskningen behövs, enligt Moderaterna, större satsningar på kvalitet och excellens.
– Sverige har ingen möjlighet att konkurrera med andra länder om vi fortsätter med att smeta ut pengarna brett. Vi vill satsa på spetskompetens och sörja för att våra lärosäten går samman i kluster i syfte att skapa högkvalitativa forskningscenter med olika specialinriktningar.

”Sverige har ingen möjlighet att konkurrera med andra länder om vi fortsätter med att smeta ut pengarna brett.”

Friare forskning
Moderaterna efterlyser också en förändring av resurstilldelningssystemen.
– Det är bekymmersamt att regeringen i den senaste forskningspropositionen styr upp i stort sett alla pengar. Vi anser att Vetenskapsrådet borde förfoga över en större summa som ska gå till forskningsinitierad forskning. Som det är nu blir det en väldigt liten del kvar för nya utmaningar. Under pandemin har det blivit uppenbart att Sverige ligger långt efter inom virusforskningen. Detta är något som forskarna själva säger sig ha noterat under lång tid, men att det helt enkelt inte funnits några anslag som stöttat den här typen av fri forskning.
En omdebatterad formulering i regeringens senaste forskningsproposition är att fri kunskapssökning alltid måste utföras ”utifrån den värdegrund som gäller”.
– Ordet värdegrund och vad som menas med det är en tolkningsfråga. Vi tycker att det var olyckligt och onödigt att regeringen uttryckte sig som den gjorde, sett till den akademiska frihetens vikt. Detta har vi påtalat för regeringen i ett särskilt yttrande.

Framtid
Om tio år hoppas Kristina Axén Olin att Sverige har kommit en bra bit på vägen mot att bli en ledande forskningsnation.
– Då har vi högskolor och universitet som arbetar i kluster med excellent forskning och där Sverige står sig mycket väl i den internationella konkurrensen.
På frågan om det finns något forskningsfält som hon brinner lite extra för blir svaret ”pedagogik”.
– Som gammal lärare skulle jag gärna se mer forskning kring själva lärandet och andra områden med koppling till skolan. Det är där vi lägger grunden för framtidens forskare.