Fordonsindustrin

I framtiden är allting möjligt

Publicerad 16 juni 2021
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Scania CV AB
Foto: Scania CV AB

– Det roligaste med mitt jobb är att syssla med framtiden, för där är allting möjligt. Vägen dit kan vara mer eller mindre svår, men det finns en lösning på alla problem, säger Tony Sandberg, Director Scale up E-mobility Solutions och tidigare forskningschef på Scania.

Det har gått 25 år sedan Tony Sandberg började arbeta på Scania som nyutexaminerad civilingenjör från Chalmers.
– Titlarna och arbetsuppgifterna har varierat; den röda tråden är att jag hela tiden har arbetat med nya saker som kommer i framtiden. Från 2013 fram till idag har jag haft rollen som chef för forskning och innovation.
Sverige har historiskt sett varit en framstående forskningsnation inom fordonsindustrin och Tony Sandberg menar att landet fortfarande står sig väl i konkurrensen. Den svenska modellen i form av ett gott samarbetsklimat är en viktig del av framgångarna.
– Vi har lätt att samarbeta med varandra över bolagsgränser. Jag representerar till exempel Scania i styrelsen för FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation, där jag sitter tillsammans med mina motsvarigheter från bland annat Volvo Cars och Volvo Lastvagnar. Vi känner varandra på ett personligt plan och har lätt att dela information om det som är industrigemensamt. Projekten arbetar vi med enskilt men det händer att vi går samman för att tillsammans påverka till exempel en standard eller ett regelverk.
En generell utmaning för svensk fordonsindustrin är att inte fastna i demofällan, alltså den första och mest kritiska perioden inom all produktutveckling, populärt kallad ”dödens dal”.
– Nästa steg är svårt, och det är en av anledningarna till att jag nyligen bytte roll för att driva just det steget inom Scania med inriktning på elektrifierade lösningar.

”Projekten arbetar vi med enskilt men det händer att vi går samman för att tillsammans påverka till exempel en standard eller ett regelverk.”

Partnerskap
Scania har över tid inlett flera strategiska samarbeten med akademi, kunder och andra teknikföretag.
– Vi har sedan länge ett starkt partnerskap med KTH som är vår huvudleverantör av teknisk kompetens. Sedan drygt två år har vi även ett formellt samarbete med Handelshögskolan i Stockholm i form av Scania Center of Innovation and Operational Excellence. Samverkan mellan företag och universitet/högskolor är en förutsättning för en stark svensk fordonsindustri.
Han berättar att i stort sett hälften av alla anställda på Scania Research & Development någon gång har studerat på KTH. Ingenjörer och tekniker står fortfarande högt upp på Scanias lista över behövda kompetenser i verksamheten. Men ingenjörerna har sedan länge sällskap av en rad andra nödvändiga yrkeskategorier på den listan.
– Scania är ett stort företag som gör många saker, så vi behöver alltifrån de som förstår sig på AI till medarbetare som förstår sig på kemin inne i batterier. Vi behöver beteendevetare som förstår användaren och vi behöver entreprenörer som kan hitta nya affärsmöjligheter. Listan kan bli hur lång och bred som helst, men det vi framför allt behöver är ett kontinuerligt lärande i organisationen. Våra medarbetare kommer att erbjudas både kortare och längre utbildningar i syfte att föra in ny kompetens i organisationen som på individnivå ger möjlighet till nya karriärvägar inom företaget.

Tony Sandberg, Director Scale up E-mobility Solutions på Scania. Foto: Scania CV AB