Presentation

Plattformen som ska förebygga cyberattacker

Publicerad 25 juni 2019

Kristina Lundqvist, professor, Elisabeth Uhlemann, docent, Marjan Sirjani, professor och Mikael Sjödin, professor på Mälar­dalens högskola. Foto: Anders Forngren
Kristina Lundqvist, professor, Elisabeth Uhlemann, docent, Marjan Sirjani, professor och Mikael Sjödin, professor på Mälar­dalens högskola. Foto: Anders Forngren
I projektet Serendipity vid Mälar­dalens högskola studeras hur säkerhetskritiska system som styr tekniken i samhället kan få bättre skydd.
– Målet är att utveckla plattformsteknik som tål såväl buggar i systemet som cyberattacker, säger forskningsledare Mikael Sjödin.

Cyber Security är ett forskningsområde som vuxit i takt med samhällets datorisering. Även utmaningarna har blivit större. Dagens samhälle är uppbyggt på teknik och cyberattacker kan orsaka mycket skada. Traditionellt sett har lösningen handlat om att stänga av kommunikationen när systemet utsätts för en cyberattack. Men dagens affärskritiska system som säljs med argumentet att de fungerar 24/7 kan liksom flygplans- och autonoma bilkörningssystem inte stängas av när och hur som helst. De måste fortsätta fungera i alla lägen. Och det är här som Mikael Sjödin och hans forskargrupp kommer in i bilden.
– Vi har fått ett femårigt anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning för att utveckla säkra och pålitliga plattformar för autonomi. Det övergripande målet är att förbättra skyddet mot cyberattacker i säkerhetskritiska system.

Hög produktionstakt
Arbetet startade för drygt ett år sedan. Sedan dess har det hänt en hel del.
– Vi har fått ut 14 publikationer hittills, produktionen har kommit igång bra, konstaterar Mikael Sjödin.
Han berättar att forskningen inom Serendipity har en något annorlunda infallsvinkel på Cyber Security.
– Vi ser inte på cyberintrång som enbart en attack utan som ett feltillstånd som det borde gå att skydda sig mot, på samma sätt som det går att skydda sig mot andra ofrivilliga systemfel. Vårt mål är dels att förbättra enskilda produkter, dels att bidra till att skapa ett robust samhälle som kan stå emot attacker från brottslingar och angrepp från andra nationer.
Om fyra år räknar han med att projektet lett fram till en plattform för säkra inbyggda system.
– Plattform i detta sammanhang är en verktygslåda med tekniska lösningar som andra systembyggare kan ha nytta av. I lådan kan de plocka ut komponenter som de tycker passar till den egna applikationen och på så vis få ett säkert och robust system utan att själva behöva vara specialister på Cyber Security, fastslår Mikael Sjödin.

Mälardalens högskola, Cyber Security
Serendipity finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning och innehåller tre delprojekt med fokus på kravhantering, modellering och upprätthållande av säkerhet även när system är under attack. Syftet är att förbättra skyddet mot cyberattacker i säkerhetskritiska system.

Mälardalens högskola
Box 883, 721 23 Västerås
Tel: 021-10 13 00
www.mdh.se