Presentation

Två nya vacciner från paret bakom Dukoral

Publicerad 26 juni 2018
GU – Immunologi
Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren, båda professorer vid Sahlgrenska akademin, GU.

Ett nytt drickbart vaccin mot kolera, tio gånger billigare än dagens vaccin. Och ett drickbart vaccin mot ETEC, den vanligaste orsaken till ”turistdiarré” men som framför allt dödar hundratusentals barn i fattiga länder.

De två målen är nära nu, för forskarparet Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren, båda professorer vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Paret forskade fram Dukoral, världens första drickbara vaccin mot kolera, som godkändes i början av 90-talet och idag finns i ett 70-tal länder.
Dukoral ger ett 85-procentigt skydd och har betytt mycket för att begränsa kolera i länder där dåliga sanitära förhållanden gör att kolerabakterien sprids. Dukoral ger också upp till 50 procent skydd mot ETEC-infektioner och har därför använts av miljoner resenärer för att slippa magsjuka på semestern.

En enda komponent
– Utan resenärsmarknaden tror jag inte att det hade blivit ett kommersiellt koleravaccin. Dukoral har levt på att skydda mot ETEC, säger Jan Holmgren.
Men Dukoral är inte billigt att tillverka, bland annat för att det gjordes ”onödigt komplicerat”.
– I Dukoral ingår fem olika komponenter. I vårt nya vaccin, Hillchol, finns bara en enda komponent, tack vare dagens genteknik, säger Jan Holmgren.
– Hillchol är lika bra mot kolera som Dukoral, men tio gånger billigare, runt en halv dollar per dos. Och den skillnaden betyder väldigt mycket, när det behövs kanske 200 miljoner doser per år! Vaccinet ger dock inte något skydd mot ETEC-diarré.

WHO startade kampanj
I höstas lanserade WHO en kampanj för att i stort sett utrota koleran till år 2030, genom en kombination av billiga, drickbara koleravaccin och förbättrade sanitära förhållanden.
Avancerad genteknik ligger också bakom forskargruppens andra nya vaccin ETVAX, mot ETEC – en mycket vanligare tarminfektion än kolera.
– Man räknar med en miljard ETECinfektioner i världen per år. Ungefär hälften av dem är hos små barn i u-länder, säger Ann-Mari Svennerholm.

Kan vara godkänt 2019
Främsta målet har hela tiden varit ett vaccin för barn i tredje världen, men samtidigt måste vaccinet skydda resenärer, eftersom det är en förutsättning för att vaccinindustrin ska investera.
– Dukoral skyddar mot en tredjedel till hälften av alla ETEC-fall. ETVAX ska skydda mot minst 80 procent, säger Ann-Mari Svennerholm.
Ett par stora kliniska studier i Bangladesh och Afrika återstår, innan vaccinerna kan godkännas för marknaden.
– Vi har forskat om detta i 30 år och nu plötsligt händer väldigt mycket samtidigt. Och hittills ser allt bra ut, säger Ann-Mari Svennerholm.
Förhoppningen är att Hillchol kan vara godkänt 2019 och ETVAX något senare.

GU – Immunologi
Kolera:
Orsakas av toxin (gift) från bakterien Vibrio cholerae. Innebär svåra diarrér och livshotande uttorkning. Av cirka 3–5 miljoner kolerasjuka per år, dör mellan 100 000 och 150 000.

ETEC:
Infektioner av enterotoxinbildande E. coli-bakterier är den klart vanligaste orsaken till ”turistdiarré”. De svåraste fallen innebär en sjukdom lika farlig som kolera. Årligen drabbas hundratals miljoner personer av ETEC-infektioner.

Finansiärer:
Forskningen om kolera- och ETECvaccinerna Hillchol och ETVAX har bekostats av bland andra Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Vetenskapsrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sida, PATH och Bill & Melinda Gates Foundation samt Scandinavian Biopharma i Stockholm och Hilleman Laboratories i Indien, som båda aktivt medverkat i framtagningen av ETVAX respektive Hillchol.

Ann-Mari Svennerholm
Tel: 031-786 62 02

Jan Holmgren
Tel: 031-786 62 01