Presentation
Strategisk mobilitet

Unik typ av samverkan

Publicerad 17 juni 2022
Foto: Pia Nordlander, BildN
Alessandro Papadopoulos, professor på Institutionen för framtida intelligenta system på Mälardalens universitet. Foto: Pia Nordlander, BildN
Alessandro Papadopoulos, professor på Institutionen för framtida intelligenta system på Mälardalens universitet. Foto: Pia Nordlander, BildN

Genom en betydligt tätare samverkan under forskningsprocessen vill forskare vid Mälardalens universitet tillsammans med ABB hitta nya vägar att kombinera avancerad akademisk forskning med industriellt relevanta problem och metoder.

I projektet FuturAS (Future generation Automation Systems) kommer de att samverka kring framtidens automationssystem, hur man genom att integrera ny teknik och möjliggör nya smartare funktioner skapar potential för effektivare lösningar jämfört med dagens system.
– För att vår forskning ska bli användbar i industrin behöver vi samarbeta närmare för att förstå de utmaningar de har på en mer daglig basis, förklarar Alessandro Papadopoulos, professor på Institutionen för framtida intelligenta system på Mälardalens universitet.

Behöver inte återuppfinna hjulet
Genom ett närmare samarbete kan de även bygga upp ett nätverk av kontakter mellan universitetet och företaget.
– Det riktigt nära samarbetet, som är grunden för det här projektet, är unikt och mycket välkommet. Genom samarbetet kommer vi att utgå från vad som redan finns och fungerar i industrin och sedan hitta sätt där vår vetenskapliga forskning kan förbättra det.
De mer tekniska målen med FuturAS är att ta nästa steg mot Industri 4.0.
– Förväntan på den så kallade fjärde industriella revolutionen innebär en ny nivå av automatisering, där centrala begrepp är anslutning, uppkoppling och digitalisering. Nya tekniker som molntjänster, 5G och IoT spelar en nyckelroll i digitaliseringsprocessen för modern industri.

Testar nya tekniker ihop med ABB
I forskningsprojektet ska de undersöka om de nya tekniker som redan finns på marknaden räcker till och bara behöver hitta vägarna in i automationssystemen, eller om det krävs nyutvecklade automationskomponenter.
– Vi vill förstå mer om ”out of the box”-teknologier som Kubernetes och liknande för att se om de är tillräckliga eller inte för att möta industrins behov.

Även utbildningen förbättras
En viktig aspekt som Alessandro Papadopoulos gärna lyfter fram är att det nära samarbetet mellan universitetet och olika företag också har en mycket positiv effekt på de utbildningar de bedriver på universitetet.
– För att studenterna ska bli attraktiva för industrin behöver de under utbildningen få den typ av kunskaper som industrin behöver på sikt, något vi får en bättre uppfattning om genom det nära samarbetet.

Klicka här för att läsa mer om projektet FuturAS

Mälardalens universitet och abb – Strategisk mobilitet

Stiftelsen för strategisk forskning har avsatt 15 mn kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Ett av projekten är FuturAS: Framtida generationens AutomatiseringsSystem, ett nära samarbete mellan Mälardalens universitet och ABB.

mdu.se