Nyanlända akademiker

Publicerad 28 juni 2017
Text: Annika Wihlborg

Bashar Al Suliman, civilingenjör från Syrien, har möjligheten att tillämpa sin ingenjörskompetens på den svenska arbetsmarknaden. Foto: Elin Vinger Elliot
Bashar Al Suliman, civilingenjör från Syrien, har möjligheten att tillämpa sin ingenjörskompetens på den svenska arbetsmarknaden. Foto: Elin Vinger Elliot
För civilingenjören Bashar Al Suliman tog det ett drygt år från det att han kom från Syrien till Sverige tills han fick praktik via IVA:s akademikerprogram Jobbsprånget.

– Jag kom till Sverige för arton månader sedan. Med mig i bagaget hade jag nio års yrkeserfarenhet som ingenjör på ett företag som tillverkar maskiner för trävaruindustrin. Jag hade också hunnit påbörja en masterexamen i robotik på ett universitet i Syrien som jag dessvärre inte hade möjlighet att slutföra på grund av kriget, säger Bashar Al Suliman.
Väntetiden för asylsökande att få sitt ärende handlagt av Migrationsverket är i dagsläget lång. Enligt reglerna får den asylsökande inte arbeta eller praktisera under väntetiden. Bashar Al Suliman, som var angelägen om att snabbt lära sig svenska och få in en fot på den svenska arbetsmarknaden, lyckades få tillstånd att praktisera i en livsmedelsbutik för att stärka sina svenskkunskaper.

Problemlösning lättare i Sverige
När han på Facebook läste om Jobbsprånget, ett praktikprogram för nyanlända akademiker, blev Bashar Al Suliman genast intresserad. Via Jobbsprånget genomför han nu en fyra månaders praktik på Volvo Lastvagnar i Umeå.
– Jag är inne på min tredje månad på Volvo Lastvagnar och trivs mycket bra. Även om den grundläggande ingenjörskompetensen är densamma över hela världen så finns det många skillnader mellan den svenska och den syriska företagskulturen. I Syrien tvingades jag exempelvis ofta anstränga mig mycket för att få tag på de data och det informationsunderlag jag behövde för att kunna göra mitt jobb som ingenjör. I Sverige finns all information som behövs lättillgängligt på ett helt annat sätt, vilket förstås underlättar det problemlösande arbetet, säger Bashar Al Suliman.

Nytta av sin syriska erfarenhet
Hans tips till andra nyanlända ingenjörer är att inte nöja sig med att sitta och vänta på att möjligheterna till praktik och jobb ska dyka upp. Det är viktigt att vara aktiv och själv söka upp de möjligheter som finns.
– Jag skulle gärna vilja jobba på Volvo Lastvagnar eller något annat svenskt ingenjörsföretag i framtiden. Jag ser goda möjligheter att verkligen få nytta av min utbildning och erfarenhet från Syrien på den svenska arbetsmarknaden, men det gäller att jag verkligen visar vad jag går för så arbetsgivare förstår att jag kan tillföra mycket värde. Det är också angeläget att Migrationsverkets regler ändras så det blir möjligt att praktisera eller arbeta även medan man väntar på uppehållstillstånd, säger Bashar Al Suliman.

Seminarium i Almedalen med IVA:s projekt Jobbsprånget
Tisdag den 4 juli 2017, 17.30–18.30
Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby