nCHREM:s nya supermikroskop redo att tas i bruk

Publicerad 28 juni 2017

De båda professorerna Reine Wallenberg och Kimberly Thelander ser fram emot att börja använda det nya supermikroskopet vid Kemicentrum i Lund. Foto: Jonas Andersson
De båda professorerna Reine Wallenberg och Kimberly Thelander ser fram emot att börja använda det nya supermikroskopet vid Kemicentrum i Lund. Foto: Jonas Andersson
Världens mest moderna och allsidiga in-situ-elektronmikroskop är redo att tas i bruk vid Kemi­centrum i Lund.
– Nu kan vi göra experiment inne i mikroskopet och på kort tid få information som tidigare tagit flera månader att få fram, säger Reine Wallenberg, centrumledare på nCHREM.

nCHREM, nationella centret för högupplösande elektronmikroskopi startade redan 1987 med hjälp av en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Tio år senare kom forskning kring nanotrådar in i bilden och resten är vad man brukar kalla för historia. nCHREM utvecklades, tillsammans med Nano­Lund på fasta tillståndets fysik i Lund, på bara några år till ett av världens ledande forskningscentrum inom området, en tätplats som centret har behållit sedan dess.
Inom NanoLund har bland annat utvecklats en egen tillverkningsmetod där nanotrådar kan byggas medan de flyger i en gasström.
– Ett problem har varit att vi inte exakt vet hur trådarna byggs upp. Detta mikroskop kan ge oss den sista pusselbiten, säger Reine Wallenberg, professor i fasta tillståndets kemi.

Nätverk
Med hjälp av den nya maskinen kan forskarna följa hur atomer i olika material reagerar med gaser, och på så sätt se hur halvledarkristaller växer fram i realtid.
– Själva processen tar en sekund, under den tiden ska 47 miljoner atomer hitta sin exakta plats, det är hisnande. Genom att dra ner på gaserna kan vi sänka hastigheten och följa hela processen via våra skärmar.
I förlängningen kommer nanoforskningen vid det nya mikroskopet att kunna leda till en förbättrad typ av LED-lampor, elektroder som används vid hjärnkirurgiska ingrepp, solceller och transistorer för snabbare och energisnålare elektronik.
– Om fem år räknar jag med att vi vet exakt hur en nanotråd växer och hur olika parametrar påverkar processen, vilket direkt kan appliceras i avknoppningsföretag så att de kommer industrin till nytta.
Ett parallellt arbete handlar om att skapa en infrastruktur för att göra mikroskopet tillgängligt både nationellt och internationellt.
– Vi har bland annat skapat ARTEMI (Atomic Resolution TEM Infrastructure of Sweden), ett nätverk som syftar till att dels koordinera specialiserade mikroskopiplattformar på universiteten i Lund, Linköping, Uppsala, Stockholm och Göteborg, dels ge intressenter från industrin en gemensam ingång till dessa resurser, avslutar Reine Wallenberg.


Axel Persson, doktorand och Dr Crispin Hetherington är verksamma inom nCHREM.
Axel Persson, doktorand och Dr Crispin Hetherington är verksamma inom nCHREM.
nCHREM
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har donerat 31 miljoner kronor till Kemicentrums nya mikroskop som ger betraktaren inblick i hur atomer i olika material reagerar med exempelvis gaser i realtid – till gagn för bättre och mer precist utformade material. Mikroskopet är ett av de kraftfullaste i världen med en upplösning ner under en Ångström.

nCHREM
Kemicentrum
Box 124
221 00 Lund
Tel: 046-222 82 33
www.lu.se

www.lu.se