Lignin – skogens nya guld

Publicerad 28 juni 2017

Marie Gorwa-Grauslund, professor vid teknisk mikrobiologi, Lunds universitet. Foto: Freddy Billqvist
Marie Gorwa-Grauslund, professor vid teknisk mikrobiologi, Lunds universitet. Foto: Freddy Billqvist
Lignin. Tidigare något att av­lägsna ur pappersmassa för att få fint tidningspapper. Idag mest använt till förbränning för processvärme, i vissa former även i exempelvis betong.

– Lignin har stor potential för skogs- och pappersindustrin. Genom rätt processer i bioraffinaderier kan lignin bli en ny bas för olika kemikalier, en återanvändning som sparar stora resurser, säger Marie Gorwa-Grauslund, professor vid teknisk mikrobiologi, Lunds universitet.
Projektet startade 1 januari 2015 och har 10-15 forskare aktiva. De representerar olika discipliner inom kemiforskning (mikrobiologer, molekylärbiologer, analytiska kemister och kemitekniker) för att säkra nytänkande och användbarhet inom ett brett fält. För lignin har mycket stor potential, även om denna organiska förening i växters cellväggar är komplicerad att utvinna och förädla.
– Enkelt uttryckt har vi gjort en karta över vad som är möjligt att göra med lignin. Nu ska vi göra vägarna som gör det möjligt att skapa kartan i verkligheten. När projektet är klart, 2020, hoppas vi att minst en, troligen flera, kemikalier skapas med återvunnet lignin som bas, säger Marie Gorwa-Grauslund.

Bra affär
Forskningen sker i dialog med toppmodern skogsindustri, bland annat i Örnsköldsvik. Andra forskningsprojekt som studerar möjligheter med lignin pågår bland annat i USA, England och Holland. Bakgrunden är självklar: lignin är billigt och finns i nästan oändliga mängder. Lignocellulosa, i form av olika typer av växtmaterial, är de facto vår största förnybara biomassa.
– Från kommersiell synpunkt är lignin mycket intressant eftersom det finns en stor potential att hitta nya produkter som ger större värde än dagens användning. Lignin kan verkligen boosta funktion, produktion och resultat i framväxande bioraffinaderier, säger Marie Gorwa-Grauslund och avslutar:
– Vid halvtid i projektet ser vi att lignin kan bli den råvara för produkter i nyutvecklade plattformsorganismer som tidigare forskning indikerat. Projektet är mycket spännande eftersom det ger oss stor frihet att utforska nya idéer. 2025 tror jag det produceras ett antal olika kemikalier med lignin som bas.

Lignin-projektet i Lund
Lignin-projektet i Lund
Namn: Biologiska processer för högvärdeskemikalier från lignin.
Finansiering: SSF, 26 miljoner SEK.
Projektledare: Marie Gorwa-Grauslund
Pågår: 150501–191231.
Kurs om lignin: 16-18 aug, Lund.
www.lignin.lu.se

www.lignin.lu.se