Havet – nytt strategiskt profilområde vid Åbo Akademi

Publicerad 28 juni 2017

Niklas Sandler, vicerektor vid Åbo Akademi.
Niklas Sandler, vicerektor vid Åbo Akademi.
– Delar av vår marinbiologiska forskning är redan i världsklass. De nya medlen innebär att vi kan stärka området ytterligare, säger Niklas Sandler, vicerektor vid Åbo Akademi som fått 2,4 miljoner euro i anslag för att göra havet till ett strategiskt profilområde inom lärosätet.

I början av juni stod det klart att Åbo Akademi tilldelats 2,4 miljoner euro i anslag av Finlands Akademi. Pengarna kommer ur en konkurrensutsatt pott på 50 miljoner där utdelade medel är öronmärkta för att stärka de finländska universitetens profilering.
– Det var hård konkurrens om pengarna och sett till det belopp vi beviljats hör vi helt klart till vinnarna, säger Niklas Sandler.
För Åbo Akademis del innebär det nya anslaget att lärosätets tre tidigare profilområden: Molekylär process- och materialteknik, Minoritetsforskning samt Läkemedelsutveckling och diagnostik nu kommer att få sällskap av Havet.
– I praktiken handlar det om att vi i samarbete med Åbo universitet knyter samman en rad olika kompetensområden. Forskningen ska ha kopplingar till andra universitet, både inhemska och internationella, och utgöra en tvärvetenskaplig kraftsamling för havet och den marina miljön, förklarar Niklas Sandler.

Samverkan
Lärosätets nya profilområde bygger vidare på den forskning som sedan lång tid tillbaka gjorts inom ämnena marin- och miljöbiologi, offentlig förvaltning samt industriell ekonomi.
– Åbo Akademi har sedan länge profilerat sig inom Östersjöforskningen. Att vi nu bygger ett större tematiskt forskningsområde och lyfter fram havet som en strategisk profil är ett naturligt steg i utvecklingen, säger Niklas Sandler.
För framtiden hoppas han att det nya profilområdet ska bidra till forskning som gör skillnad, inte bara för Östersjön.
– Det ultimata vore att satsningen leder fram till en modell för att hantera den marina miljön som kan användas även i ett globalt perspektiv.
Åbo akademi har redan idag en stor del internationella studenter. Niklas Sandler skulle gärna se att fler kom från Sverige.
– Vi har ett stort utbud av svensk- och engelskspråkiga utbildningar och långa traditioner av samarbete mellan akademi, samhälle och näringsliv. Denna samverkan skapar en dynamik i verksamheten som gagnar både undervisning och forskning.

Åbo Akademi
Åbo Akademis uppdrag är att utgöra en öppen svenskspråkig universitetsmiljö för forskning och studier av hög kvalitet med nordisk och internationell förankring.

Åbo Akademi har:
• 5 500 grundexamensstuderande
• 780 forskarstuderande
• 1 000 utländska studerande från 80 länder

Domkyrkotorget 3
20500 Åbo
Tel: +358 2 215 31
www.abo.fi

www.abo.fi