Tag: SSF

Presentation
Foto: Johan Marklund

Stor forskning för små material

Superisolerande material

Stor forskning för små material

Förhoppningen är att vår forskning ska bidra till den gröna omställningen och steget mot en mer cirkulär ekonomi.

Stor forskning för små material

Presentation
Foto: Jens C Hilner

Helt ny strategi för att bekämpa sjukdom hos sockerbetor

RNA mot växtsjukdom

Helt ny strategi för att bekämpa sjukdom hos sockerbetor

Kan en spray med RNA-molekyler vara framtidens hållbara lösning för att bekämpa sjukdomar hos sockerbetor?

Helt ny strategi för att bekämpa sjukdom hos sockerbetor

Presentation
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Säkrare och effektivare kärnkraft i SSF-projekt

Energimaterial

Säkrare och effektivare kärnkraft i SSF-projekt

Krombelagda bränslerör och nya bränslen kan vara en lösning för att både minska risken för olyckor och öka energieffektiviteten.

Säkrare och effektivare kärnkraft i SSF-projekt

Foto: Magnus Bergström

Stöder hållbar utveckling

Stiftelsen för strategisk forskning

Stöder hållbar utveckling

De globala utmaningarna behöver mötas med kunskap. Det kräver kraftsamling bland forskare och en vetenskaplig bredd.

Stöder hållbar utveckling

Foto: Gonzalo Irigoyen

Framtidens verktyg och metoder för tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin

Framtidens verktyg och metoder för tillverkningsindustrin

Den svenska tillverkningsindustrin är en grundbult i svensk sysselsättning och välstånd.

Framtidens verktyg och metoder för tillverkningsindustrin

Foto: Johan Marklund

Stort intresse för stöd för att söka EU-bidrag

Horisont Europa

Stort intresse för stöd för att söka EU-bidrag

Inom EU:s ramprogram Horisont Europa finns omfattande forskningsbidrag.

Stort intresse för stöd för att söka EU-bidrag

Foto: Gonzalo Irigoyen

SSF satsar på centrum inom halvledardesign

Digital infrastruktur

SSF satsar på centrum inom halvledardesign

Det råder skriande brist på halvledare, som är en kritisk komponent i snart sagt alla produkter.

SSF satsar på centrum inom halvledardesign

Annons

Sök till ”SSF Halvledarsystemdesign”!

SSF Halvledarsystemdesign

Sök till ”SSF Halvledarsystemdesign”!

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, avsätter 60 miljoner kronor för att etablera ett centrum för forskning inom halvledardesign.

Sök till ”SSF Halvledarsystemdesign”!

Annons

Nytt stöd till forskare som söker EU-bidrag

EU-bidrag

Nytt stöd till forskare som söker EU-bidrag

SSF vill hjälpa svenska forskare att söka bidrag i EU:s forskningsprogram Horisont Europa.

Nytt stöd till forskare som söker EU-bidrag

Annons

En riktig bra podd Om Vetenskap!

En riktig bra podd Om Vetenskap!

En riktigt bra podd Om Vetenskap

En riktig bra podd Om Vetenskap!