Etikettarkiv: Neutronspridning

Strategisk forskning stärker konkurrenskraft

Lars Hultman, vd för Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.
Lars Hultman, vd för Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.
Tvärvetenskap, nyttiggörande och rörlighet löper som en röd tråd genom forskning som finansieras av SSF. Under året som gått har flera nya utlysningar introducerats.
– Vår forskningsportfölj är tydligt strategisk, genom val av både forskningsområde och bidragsform, berättar vd Lars Hultman.

SSF är Sveriges största oberoende offentliga forskningsstiftelse, med utbetalningar på över 600 miljoner kronor om året. Fokus är på forskning som är av särskild strategisk betydelse för Sverige och det svenska näringslivet, och som bidrar till att lösa olika samhällsproblem. Genom att skapa starka forskningsmiljöer och bygga broar mellan grundforskning och nyttiggörande av forskningsresultat lyckas stiftelsen stärka Sveriges konkurrenskraft.
Under 2017 lanserades bland annat programmet Cybersäkerhet, för att stimulera utmaningsdriven forskning om cyber- och it-säkerhet med relevans för det svenska samhället och näringslivet. En annan nyhet är ITM (instrument-, teknik- och metodutveckling), vars syfte är precis enligt namnet. Det är ett riktat individuellt stöd och kompletterar därmed SSF:s program för rambidrag till ett större centrum.
– Vi vänder oss till innovatörer med smarta idéer, som systemet har svagt gehör för, säger Lars Hultman.

Neutronspridning
Neutronforskning är ett annat viktigt område. I Lund pågår bygget av den stora sameuropeiska forskningsanläggningen ESS, som när den står klar blir världens mest kraftfulla neutronkälla. SSF satsar på en forskarskola, som ska utbilda 40-talet doktorer i neutronspridning.
– Vi förstärker även våra satsningar på den nordiska marknaden genom ett partnerskap med Nordiska ministerrådet inom neutronspridning. Det får stor strategisk betydelse för Sverige, berättar Lars Hultman.
Under förra året delades SSF:s nyttiggörandepris ut för första gången. Det är ett stipendium som forskare som redan fått bidrag från SSF kan söka och meningen är att priset ska uppmuntra nyttiggörande av forskning.
Nytt för i år är också att SSF sponsrar KIT Framsteg; vetenskapsnyheter i lättsamma och korta filmklipp på Facebook. Här är målgruppen yngre personer och syftet är att skapa intresse för naturvetenskaplig och teknisk forskning. Under bara nio månader har klippen fått 2,3 miljoner visningar. SSF släpper också kontinuerligt egna forskarfilmer på Youtube för att nå ut till en bredare allmänhet.

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, stödjer forskning inom teknik, naturvetenskap och medicin med förutsättningar att stärka svensk konkurrenskraft. SSF gör också riktade satsningar mot informations- och kommunikationsteknik, materialutveckling och livsvetenskap med dess tekniker.
Almedalen 2018
AI, Artificiell intelligens, är temat för ett seminarium som SSF arrangerar i Almedalen den 3 juli kl 13-14.30 på Wisby Strand & Congress. Temat behandlas även utifrån olika perspektiv i en längre rapport utgiven av SSF skriven av tio fristående skribenter.

Sverige vässar kompetens inom neutronspridning

Joakim Amorim, programchef på SSF.
Joakim Amorim, programchef på SSF.
ESS är den största forsknings­satsningen någonsin i Sveriges historia. Samtidigt är den svenska forskning som använder neutronspridning begränsad. Därför satsar SSF 120 miljoner kronor för att bygga en forskarskola för neutronspridning.

När den stora sameuropeiska forskningsanläggningen ESS, European Spallation Source, står klar i Lund blir Sverige värd för den mest kraftfulla neutronkällan i världen. Anläggningen kommer att användas för avancerad forskning inom en rad olika områden som spänner över fysik, kemi, biologi, livsvetenskaperna och geologi.
– Vi vill ta vara på den unika möjlighet som finns nu för att bygga upp högkvalificerad svensk kompetens inom neutronspridning. Detta saknas i stor utsträckning idag eftersom vår forskarpool inom neutronspridning är liten, och inte har fått fäste inom alla vetenskapsområden. ESS beräknas stå klar om tio år och därför behöver vi börja utbilda forskare nu, berättar Joakim Amorim, programchef på SSF, Stiftelsen för strategisk forskning.

40 nya doktorer
SSF-satsningen innebär att man skapar en nationell forskarskola för att utbilda 20 doktorer inom neutronspridning. Om halvtidsutvärderingen är lyckad tillförs 100 miljoner kronor för att utbilda ytterligare 20 doktorer. Forskarskolan finansieras helt av SSF och är ett strategiskt samarbete mellan universiteten i Uppsala, Stockholm, Lund och Linköping samt Chalmers och KTH.
– ESS kommer att påverka svensk forskning och konkurrenskraft under många decennier framöver. Därför anser vi att detta är en oerhört strategisk satsning, som är av stor betydelse för svensk industri och för Sverige som forskningsnation, säger Joakim Amorim.

Skapar synergier
En annan, parallell, satsning sker inom ramen för Nordforsk, som drivs av Nordiska ministerrådet. Där administreras för närvarande ett program för forskning som använder neutronspridning kopplat till ESS, där de nordiska länderna samarbetar. ESS kompletteras också av synkrotronljuskällan MAX IV, som redan finns på plats i Lund och som den samlokaliseras med. Detta skapar än större möjligheter för svensk forskning och industri.
– Vi ser att genom samarbete och samverkan mellan dessa olika satsningar kan vi skapa nätverk som ger stora synergier och styrka för de nordiska länderna och inte minst Sverige, säger Joakim Amorim.
– Det blir en enormt stark miljö, där olika forskningsprojekt och forskningsområden korsbefruktar och berikar varandra.