Etikettarkiv: Institutionen för Materialvetenskap

Kvantforskning tar kliv in i stålindustrin

Från vänster: Song Lu, Valter Ström, Raquel Lizarraga, Claudio Lousada, Levente Vitos, Pavel Korzhavyi, Xiaoqing Li, Stephan Schönecker och Stefan Jonsson (saknas gör Rolf Sandström).
Från vänster: Song Lu, Valter Ström, Raquel Lizarraga, Claudio Lousada, Levente Vitos, Pavel Korzhavyi, Xiaoqing Li, Stephan Schönecker och Stefan Jonsson (saknas gör Rolf Sandström).
Steget mellan avancerad grundforskning och dess tillämpning på verkstadsgolvet behöver inte vara långt.
Professor Levente Vitos och hans team på KTH visar hur grundläggande kvantmekanik kan omsättas i smarta metoder och produkter i stålindustrin.

Levente Vitos, professor i tillämpad materialfysik, leder den nyligen etablerade Enheten för egenskaper vid Institutionen för materialvetenskap på KTH. Där arbetar han och hans tvärvetenskapliga grupp över ett brett fält, som spänner från kvantmekanisk grundforskning till nyttiggörande av de teoretiska modellerna inom svensk industri.
– Vi är en av få grupper internationellt som kombinerar en så bred kompetens i såväl grundforskning som tillämpning och samtidigt arbetar i nära samverkan med industrin. Vår styrka är de synergier som uppstår i det interdisciplinära arbetssättet, och tack vare det är våra resultat mycket robusta, säger han.

Mångsidig samverkan
Verksamheten inom enheten omfattar sammanfogad teoretisk-experimentell forskning om de mekaniska, kemiska och magnetiska egenskaperna hos högteknologiska material. De teoretiska prediktionerna verifieras av laboratorietester ”in-house” och därefter i en industriell miljö. Tack vare bidrag från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, inom ramen för programmet Strategisk mobilitet, har gruppen nära samarbetsprojekt med stålindustrierna Outokumpu samt Sandvik Coromant och Sandvik Materials Technology. Enheten har även samarbeten som går långt tillbaka med Scania och SKB.
– Interaktionen mellan akademin och industrin är avgörande för att nyttiggöra vår forskning och vi vill utveckla detta ytterligare, med nya samarbeten. Det är först de senaste 15 åren som de kvantmekaniska modellerna varit tillräckligt exakta för att kunna tillämpas i industrin. Vi upplever en revolution, säger Levente Vitos.

Unga ”kvantsmeder”
Han framhåller att företagen är experter på sina produkter och produktionslinjer och har stor kunskap om vad de ska göra och hur det ska göras.
– Vi besvarar frågan om varför material uppför sig på ett visst sätt på atomnivån, så att industrin kan utveckla mer kostnads- och tidseffektiv intelligent design.
En av Levente Vitos hjärtefrågor är att bidra med fler av det han kallar ”kvantsmeder” som kan medverka till att lyfta den svenska stålindustrin till nya positioner.
– Det är enormt värdefullt med unga forskarstuderande med en solid bakgrund i kvantmekanik som går in och bedriver forskning i samverkan med industrin. De är nyckeln för att svensk stålindustri ska kunna hävda sig i den allt hårdare internationella konkurrensen.

KTH – Institutionen för Materialvetenskap
Institutionen för Materialvetenskap ansvarar för forskning och undervisning inom allt från konstruktionsmaterial till avancerade material.
Enheten för egenskaper forskar om förhållandet mellan mekaniska, teknologiska och magnetiska egenskaper, liksom sammansättning och mikrostruktur hos material, både ur ett grundläggande och ett tillämpat perspektiv
Institutionen är medlem i Scientific Group Thermodata Europe (SGTE).
www.met.kth.se

Materialforskning på atomnivå

Levente Vitos, professor i tillämpad materialfysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och gästprofessor vid Sandvik Coromant.
Levente Vitos, professor i tillämpad materialfysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och gästprofessor vid Sandvik Coromant.
Levente Vitos, professor i tillämpad materialfysik vid KTH, är en av de första forskarna inom datorstödd täthetsfunktionalteori-baserad kvantmekanik som deltar i ett svenskt forskningsprojekt tillsammans med industrin.

Vitos har fått ett tvåårigt anslag från SSF för att stärka kompetensutbyte och samverkan mellan akademi och näringsliv i samarbete med Sandvik Coromant. Projektet syftar till att utveckla nya materialsammansättningar och hårdmetallsorter. Vitos betonar att en ökad samverkan med materialforskare och en djupare förståelse för materialens egenskaper och sammansättning kan ge hårdmetallföretagen den konkurrensfördel de behöver för att kunna hävda sig på den globala marknaden framöver.
– Idag lutar sig stålutveckling fortfarande mot den ackumulerade kunskapsmassa som industrin samlat på sig över århundraden. Denna pragmatiska metod leder till förbättrad prestanda men misslyckas ofta, i brist på teoretisk kunskap, med att identifiera optimala lösningar, säger Levente Vitos.
För att lyfta materialdesign till en mer hållbar och intelligent nivå, understryker Levente Vitos att utvecklingsfokus måste förflyttas djupare in i materialen, ända ner på atomnivå. Först här kan förståelsen för hur partiklar de facto interagerar med varandra avslöjas och grunden till en kontrollerad förädling läggas.

Banbrytande experiment
– Idag har datorstödd kvantmekanik baserad på täthetsfunktionalteori, Density Functional Theory (DFT), mognat till en nivå som skapar möjligheter för banbrytande datorbaserade experiment. I takt med att materialforskarna utökat DFT-teorins tillämpningsområden samt presenterat användbara verktyg för utveckling av stål och legeringar, har ledande svenska stålföretag börjat visa intresse och utvecklingen har börjat ta fart.

Ömsesidigt förtroende viktigt
För att föra skutan framåt och skapa praktiskt användning av banbrytande kvantteorier, krävs en högre grad av ömsesidigt förtroende, välmenande ansträngningar från båda sidor samt samordnade projekt baserade på en gemensam intressegrund.
– Jag är övertygad om att det skulle gagna stålindustrin stort att öppna sina dörrar ytterligare och orientera sig mer välkomnande till ett ännu starkare samarbete. Med gemensamma krafter skulle vi kunna effektivisera utvecklingsarbetet, minimera tid och kostnad och behålla konkurrenskraften på högsta internationella nivå, avslutar Levente Vitos.

KTH – Institutionen för Materialvetenskap
Institutionen för Materialvetenskap ansvarar för forskning och undervisning inom allt från konstruktionsmaterial till avancerade material som aluminiumlegeringar, rostfritt stål, verktygsstål, högtemperaturmaterial, zirkoniumlegeringar, kompositmaterial, högtemperatursupraledare, magnetostriktiva material, högentropilegeringar och minnesmetaller. Institutionen är medlem i Scientific Group Thermodata Europe (SGTE).
www.met.kth.se

www.met.kth.se