Presentation

2022-06-17

Så kan rymddata bidra till hållbarhet

Plattformen Digital Earth Sweden gör jordobservationsdata lättillgänglig.

2022-06-17

Tvärvetenskap med mycket goda resultat

Bygger ny kunskap om hur ett läkemedel kan drageras för optimal frisättning av läkemedlet i kroppen.

2022-06-17

Små peptiders funktion kartläggs

Simon Elsässer bedriver banbrytande forskning om dessa små proteiners betydelse.

2022-06-17

Skräddarsyr programmeringsspråk för Sakernas internet

Uppkopplade apparater kan både effektivisera och skapa nya möjligheter att förenkla människors vardag.

2022-06-17

Hållbart systemskifte inom fordonsindustrin

Omfattande satsningar på hållbar elfordonsutveckling

2022-06-17

Serendipity förbättrar skyddet mot cyberattacker

Studerar hur man på ett effektivt sätt kan stärka skyddet av säkerhetskritiska system.

2022-06-17

Bryter ny vetenskaplig mark för framtidens smarta samhälle

Nya AI-metoder och algoritmer för användning i trådlösa nätverk.

2022-06-17

Laddar för Europas batteriindustri

Forskarna i det EU-finansierade forskningsinitiativet Battery 2030+ tror att batterier som är fem-tio gånger mer effektiva än dagens är inom räckhåll.

2022-06-17

Forskning i framkant banar väg för framtiden

Mål att vara ledande i övergången till hållbara transporter.

2022-06-17

Utbildar framtidens gröna ledare

Utnyttjar digitaliseringens möjligheter för ett cirkulärt användande av material.