Presentation
Foto: Lena Lee
UmU / KTH

Ökad kunskap kan bidra till att lösa framtidens matproduktion

Fotosyntesforskning

Ökad kunskap kan bidra till att lösa framtidens matproduktion

Arbetar för att öka växters fotosynteskapacitet och öka jordbruksgrödors avkastning.

Ökad kunskap kan bidra till att lösa framtidens matproduktion

Presentation
Foto: Johan Marklund
KTH

Nytt sätt att tillverka matingredienser

Livsmedelsproduktion

Nytt sätt att tillverka matingredienser

Möjliggör tillverkning av olika ingredienser som socker, palmolja och proteiner.

Nytt sätt att tillverka matingredienser

Presentation
Foto: Fredrik Hjerling / Daniel Holmgren
SUNRISE

SUNRISE utvecklar fjärde generationens kärnkraft

Framtidens energiförsörjning

SUNRISE utvecklar fjärde generationens kärnkraft

Den fjärde generationens kärnkraft är avancerad, säker och hållbar.

SUNRISE utvecklar fjärde generationens kärnkraft

Presentation
LU / ESS

Öppnar möjligheter för svensk forskning

HIBEAM/NNBAR

Öppnar möjligheter för svensk forskning

I Lund är färdigställandet av forskningsanläggningen ESS snart klart.

Öppnar möjligheter för svensk forskning

Presentation
Foto: Göran Ekeberg
SLU / Lantmännen

Vetekli – en outnyttjad resurs

Spannmålsproduktion

Vetekli – en outnyttjad resurs

Vetekli är hälsosamt och skulle kunna användas för att öka värdet på spannmålsproduktion.

Vetekli – en outnyttjad resurs

Presentation
Foto: Johan Lindvall
Lunds tekniska högskola

ScanOats utvecklar framtidens hälsosamma havre

ScanOats

ScanOats utvecklar framtidens hälsosamma havre

Ett industriellt forskningscentrum som sedan 2017 kombinerar industriella behov med akademisk forskning inom molekylär växtförädling.

ScanOats utvecklar framtidens hälsosamma havre

Presentation
Foto: Gonzalo Irigoyen
KTH

Skapar förutsättningar för framtidens storskaliga vätgasanvändning

PUSH

Skapar förutsättningar för framtidens storskaliga vätgasanvändning

Identifierar lösningar på vetenskapliga och tekniska hinder för en utbredd produktion och användning av vätgas i hållbara energisystem.

Skapar förutsättningar för framtidens storskaliga vätgasanvändning

Presentation
Foto: Johan Lindvall
SLU

Banbrytande forskning för att skydda Sveriges skogar

Skogssjukdomar

Banbrytande forskning för att skydda Sveriges skogar

Arbetar med att utveckla innovativa metoder för snabb upptäckt av hot mot Sveriges tallbestånd.

Banbrytande forskning för att skydda Sveriges skogar

Presentation
Foto: Entreprenörskapsforum

Oväntat bred effekt för SSF:s utlysningar

Entreprenörskapsforum

Oväntat bred effekt för SSF:s utlysningar

Vi ville undersöka forskningsfinansiering som fenomen och se hur de val som görs av finansiärerna formar aktiviteten inom forskning i ett större sammanhang.

Oväntat bred effekt för SSF:s utlysningar

Presentation
Foto: Johan Marklund

Nya verktyg för hållbar kemisk produktion

Klimatsmarta produkter

Nya verktyg för hållbar kemisk produktion

Utvecklar kemiska verktyg för att kunna omvandla biobaserade restströmmar till produkter.

Nya verktyg för hållbar kemisk produktion