Presentation
SSF Ultrasnabb identifiering

Snabb diagnos och rätt behandling vid blodförgiftning

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Göran Ekeberg
Dan I. Andersson, professor i medicinsk bakteriologi och föreståndare för Uppsala Antibiotic Center vid Uppsala universitet. Foto: Göran Ekeberg
Dan I. Andersson, professor i medicinsk bakteriologi och föreståndare för Uppsala Antibiotic Center vid Uppsala universitet. Foto: Göran Ekeberg

Antibiotikaresistens är ett av de stora hoten mot folkhälsan och skördar varje år miljontals liv globalt. I ett SSF-finansierat projekt har professor Dan I. Andersson och hans team utvecklat metoder för att snabbare och precisare identifiera bakterier och deras resistensprofil vid framför allt blodförgiftning.

Vid blodförgiftning, eller sepsis, räknas varje minut och dödligheten är hög om inte rätt behandling sätts in snabbt. Med traditionella blodprov tar det omkring tolv timmar bara att göra en odling, sedan behövs ytterligare minst ett dygn för att analysera provet. Därför sätts ofta antibiotika in blint, med stor risk för att det inte har någon verkan.
– Att få en snabb och träffsäker diagnos är ofta skillnaden mellan liv och död. Vi har utvecklat en metod där vi får svar på mindre än fyra timmar. Det är avgörande för prognosen för den enskilde patienten, säger Dan I. Andersson, som är professor i medicinsk bakteriologi och föreståndare för Uppsala Antibiotic Center vid Uppsala universitet.

Flera frågeställningar
Forskningen är ett samarbete mellan forskare på Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Karolinska institutet och KTH. Det var flera kliniska frågeställningar som forskarna ville utveckla metoder för: att utröna huruvida det verkligen rör sig om en infektion, vilka bakterier som orsakar den, om bakterierna är resistenta eller delvis resistenta (heteroresistens), samt vilket antibiotikum eller kombination av antibiotika som är effektiv.
Forskarna har lyckats ta fram metoder för allt detta. Bland annat har gruppen utvecklat VeniClean för att säkerställa att blodprovet inte kontamineras vid provtagningen, och smart centrifugering för att snabbt separera bakterierna från röda blodkroppar. Därefter testas bakterierna i mikrofluidchip, och med avancerad bildanalys och in situ DNA-hybridisering mäts om bakterierna är resistenta eller känsliga samt vilka bakteriearter som finns närvarande i provet. RIOT och Combiant är metoder och apparatur som utvecklats för att mäta heteroresistens och se effekten av kombinationer av olika antibiotika.

Testas kliniskt
Combiant ska nu testas kliniskt på fem sjukhus i Sydkorea, där det finns stora resistensproblem, och man samarbetar även med sjukhus i Schweiz. Forskningen har hittills lett till flera patent för företaget RX Dynamics, som utvecklar Combiant.
– En stor fördel med SSF är fokuset på att nyttiggöra forskningen, säger Dan I. Andersson.
– Utan deras finansiering hade vi aldrig kommit så här långt så snabbt. Nu hoppas vi att våra metoder på sikt kan leda till mindre resistens och mycket effektivare diagnos och behandling av infektioner.

Stiftelsen för Strategisk Forskning – Ultrasnabb identifiering

Ultrasnabb identifiering av bakteriearter och testning av känslighet för antibiotika var ett femårigt SSF-finansierat forskningsprojekt inom ramen för SSF Agenda 2030 Research Centers on Future Advanced Technology for Sustainability. Avsikten är att forskningen ska kopplas mot FN:s Agenda 2030-mål och bidra till att lösa några av de utmaningar mänskligheten står inför.
Dan I. Andersson är en av fyra projektledare som intervjuats i SSFs rapport Influence of Swedish Foundation for Strategic Research Funding for Utilization of Research Results 2009-2021.

Ladda ner rapporten på strategiska.se!