Presentation
Stockholms universitet Läkemedelsutveckling

Ny metod ger snabbare och hållbarare läkemedelsutveckling

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Gonzalo Irigoyen
Belén Martín-Matute, professor  vid Stockholms universitet. Foto: Gonzalo Irigoyen
Belén Martín-Matute, professor vid Stockholms universitet. Foto: Gonzalo Irigoyen

Från modellsystem till potentiella nya läkemedel i ett enda steg. Det är resultatet från en banbrytande studie där forskare från Stockholms universitet, under ledning av professor Belén Martín-Matute, har lyckats utveckla en ny, snabbare och hållbarare metod för läkemedelsupptäckt.

I en värld där snabb och hållbar läkemedelsutveckling blir allt viktigare har ett SSF-finansierat projekt vid Stockholms universitet lett till banbrytande resultat. Genom att utveckla nya katalytiska metoder för C-H-aktivering har forskarna skapat en process som kan komma att revolutionera utvecklingsprocessen av nya läkemedel.

Utveckla nya metoder
Den stora utmaningen för Erik Weis, forskare vid AstraZeneca som doktorerat inom ramen för projektet, var att utveckla nya metoder för att funktionalisera läkemedelsliknande molekyler i ett enda steg.
– Att utveckla små molekyler med hjälp av traditionell läkemedelskemi är en komplex och tidskrävande process. Vårt mål var att förenkla denna process genom avancerad metodutveckling. Den nya metoden gör det möjligt att syntetisera nya substanser i ett enda steg, vilket sparar både tid och resurser. Detta är inte bara ekonomiskt fördelaktigt, utan minskar även mängden avfall och material som går till spillo, säger Weis.
Även Belén Martín-Matute betonar vikten av hållbarhet i kemisk syntes.
– Genom att utveckla katalytiska metoder som är både effektiva och miljövänliga bidrar denna forskning till en hållbarare framtid för läkemedelsutveckling. Samarbetet mellan akademi och industri är avgörande för att överföra dessa tekniker till praktiska tillämpningar, förklarar hon.
Erik Weis är inne på samma spår:
– Vår forskning visar att det är möjligt att kombinera kortare utvecklingstider med hållbara metoder, vilket i förlängningen kan leda till snabbare tillgång till nya livräddande mediciner för patienter världen över.

Stockholms universitet – Läkemedelsutveckling

Catalysis for accessing complex organic molecules: from model substrates to potential new drugs in just one synthetic step är ett SSF-finansierat samverkansprojekt mellan Stockholms universitet och AstraZeneca där det övergripande målet har varit att underlätta upptäckten av nya läkemedelskandidater och påskynda utvecklingen av nästa generations funktionella läkemedel. Forskargruppen har bestått av Erik Weis, dr M. J. Johansson och prof. B. Martín-Matute vid AstraZeneca och Stockholms universitet.

su.se
astrazeneca.se