Presentation
Högskolan Väst Forskarskola / DEDICATE

Ny forskarskola ska göra energisystemet mer hållbart

Publicerad 12 juni 2024
Boel Ekergård, docent vid Högskolan Väst. Foto: Peter Wahlström
Boel Ekergård, docent vid Högskolan Väst. Foto: Peter Wahlström

Samverkan och tvärvetenskap är centrala i Högskolan Västs senaste satsning – en företagsforskarskola med fokus på elektroteknik.
– Det är i gränssnitten mellan olika forskare, företag och lärosäten som den mest spännande forskningen sker, säger docent Boel Ekergård.

Det krävs ny forskning och kompetens inom elektroteknik för att på sikt klara den pågående elektrifieringen av samhället. Som ett led i det arbetet har Högskolan Väst startat en företagsforskarskola med potential att bli en central kraft i det arbetet. Med starka partnerskap och ett tvärvetenskapligt angreppssätt är siktet inställt på att skapa banbrytande forskningsresultat som inte bara gynnar akademin och industrin, utan även samhället i stort. Arbetet sker i nära samverkan med Uppsala universitet och flera stora aktörer inom svensk energisektor och fordonsindustri.
– Företagsforskarskolan bygger vidare på vårt nuvarande arbete inom Högskolan Väst. Här bedrivs omfattande forskning för att möjliggöra en hållbar omställning till elektriska drivlinor för fordon. Detta inkluderar både effektivisering av delsystem och komponenter samt integrering av hållbara materialval. Målet är att designa och utveckla lösningar som minskar vårt beroende av importerade fossila resurser, säger Boel Ekergård, docent i elektroteknik och projektledare för satsningen.

Tolv doktorander
Företagsforskarskolan omfattar tolv doktorandtjänster där varje doktorand har sitt specifika projekt och sina unika forskningsfrågor att besvara. Med stöd från handledare på både företagen och lärosätena och inom den forskningsmiljö som redan finns, utformas projekten så att de korsbefruktar och hjälper varandra.
– Insikter från ett projekt kan vara mycket nyttiga för ett annat. Genom att angripa samma problem från olika håll kan fina synergier skapas mellan projekten, säger Boel Ekergård.
Företagsforskarskolan förväntas generera nya forskningsresultat som hjälper företag att driva på elektrifieringen.
– Det handlar dels om att förbättra de system vi har idag, dels om att göra dem mer hållbara och stabila. Dessutom kan de mjuka värdena, som nya samarbeten mellan forskare, företag och akademi, resultera i helt nya banbrytande projekt med spännande infallsvinklar, avslutar Boel Ekergård.

Högskolan väst – Forskarskola / DEDICATE

Den nya företagsforskarskolan, Elektrifiering för ett hållbart energisystem, finansieras med 26 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Arbetet sker i nära samverkan med Uppsala universitet och flera stora aktörer inom svensk energisektor och fordonsindustri.

hv.se


Flyttar fram positionerna inom svetsning och AM

Joel Andersson, professor vid Högskolan Väst.
Joel Andersson, professor vid Högskolan Väst.

Joel Andersson, professor i materialvetenskap vid Högskolan Väst, leder DEDICATE, ett profilprogram med fokus på att flytta fram positionerna och framtidssäkra verksamhetens redan världsledande forskning inom svetsning och additiv tillverkning, AM.

Produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande är två stora styrkeområden inom Högskolan Väst.
– Inom additiv tillverkning och svetsning är vi världsledande inom vissa specifika områden, och det är här som forskningsprojektet DEDICATE tar avstamp i svetsning och AM, Additive Manufacturing, kommer in i bilden, säger professor Joel Andersson.
DEDICATE-projektet omfattar både grundläggande och tillämpad forskning och arbetar med flera olika processer och material. Här ingår klassisk bågsvetsning, där man använder elektrisk ljusbåge och svetstråd, Wire Arc Additive Manufacturing, WAAM, samt laser–metalldeponering med antingen tråd eller pulver som tillsatsmaterial. I materialportföljen finns allt från superlegeringar, titan, samt rostfria och höghållfasta stål till aluminiumlegeringar.

Flera mål
Ett övergripande mål med DEDICATE är att utveckla robustheten för själva processen samt att förbättra teknologin och kunskapen om hur man ska övervaka och mäta saker under processens gång.
– På lite längre sikt handlar det om att kunna övervaka processen i realtid och utveckla ett flaggningssystem som larmar vid kvalitetsproblem. Den ultimata visionen är att utveckla den adaptiva förmågan så att processen reglerar sig själv under utförandet. För detta krävs olika typer av teknologier beroende på vilket material och vilken process som används, förklarar Joel Andersson.
Förutom vetenskapliga framsteg ska DEDICATE bidra till utbildningen vid Högskolan Väst. Två doktorander är redan involverade och fler rekryteringar planeras. Dessutom kommer den genererade kunskapen att implementeras praktiskt ute på företagen och i utbildningen av nya ingenjörer.
– Ett konkret exempel är vårt nystartade masterprogram inom svetsteknologi och som även inkluderar IWE-utbildning (International Welding Engineer) där DEDICATE bidrar med den senaste kunskapen inom svets- och AM-området. Vetenskapliga framsteg och praktisk tillämpning måste gå hand i hand för att möta industrins utmaningar och framtida behov.

Högskolan väst – Forskarskola / DEDICATE

DEDICATE finansieras med 40 miljoner kronor av KK-stiftelsen samt med 50 miljoner av företagen i projektkonsortiet: GKN Aerospace, BAE Systems Hägglunds, Uddeholm, Volvo Penta, ESAB, TRUMPF, PERMANOVA, Alfa Laval, Sandvik Machining Solutions AB samt Procada. Programmet pågår mellan 2022 och 2029.