Presentation
KTH / Nyfors teknologi Fiberoptik

Industridoktorand bygger broar inom fiberoptik

Publicerad 12 juni 2024
Foto: Fredrik Hjerling
Carlota Canalias, professor i tillämpad fysik vid KTH. Foto: Fredrik Hjerling
Carlota Canalias, professor i tillämpad fysik vid KTH. Foto: Fredrik Hjerling

För att viktig grundforskning ska kunna tillämpas och göra nytta är det avgörande att bygga broar mellan akademi och industri. Att öka rörligheten mellan sektorerna är syftet med Industridoktorandprogrammet på SSF.
– Det är enormt värdefullt och skapar stora ringar på vattnet för bägge sektorer.

Det säger Carlota Canalias, professor i tillämpad fysik vid KTH, som nu står mitt uppe i rekryteringsprocessen av en doktorand som ska ingå i programmet. Carlota arbetar på institutionen för tillämpad fysik och har beviljats finansiering från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, för en industridoktorand som ska dela sin tid mellan KTH och Nyfors teknologi, som är en ledande tillverkare av fiberutrustning.

Bearbeta material
En lämplig bakgrund för industridoktoranden är inom teknisk fysik, materialvetenskap eller kvantfysik. Arbetet spänner från akademisk grundforskning till teknikutveckling inom fiberoptik. Mer specifikt handlar det om att ta fram lösningar för att bearbeta material så att fiber kan kopplas till olika komponenter utan linser som binder dem samman. På så sätt kan effektivitetsförluster minimeras och prestandan ökas, samtidigt som utrustningen blir mer solid och stabil. Tillämpningar är bland annat inom den snabbväxande kvantteknologin, där effektivitetsförluster kan vara ett stort problem. Såväl Sverige som EU har en särskild kvantagenda och nya, effektiva lösningar kan få många olika applikationer.
– Det är ett väldigt dynamiskt och spännande område, där vi tror att en industridoktorand kan ge viktiga bidrag till både akademi och industri, säger Carlota.

Testa nya riktningar
Hon har haft mycket SSF-stöd genom åren, med start i programmet Framtidens forskningsledare för 15 år sedan.
– SSF är väldigt duktiga på att identifiera strategiskt viktiga områden och skapa program som ingen annan täcker. Dessutom är de snabbfotade i sina utlysningar, framhåller hon och fortsätter:
– Industridoktorandprogrammet ger oss i akademin en chans att handfast samverka med industrin och komma närmare tillämpning. För de medverkande företagen ger det möjligheter till fördjupad spetsforskning, något som framför allt små och medelstora företag ofta inte har resurser till. Det här blir en möjlighet för dem att testa helt nya riktningar och idéer som kan tillämpas i produktionen. Det är ett väldigt bra och genomtänkt initiativ av SSF.

KTH och Nyfors teknologi – Fiberoptik

KTH/Nyfors Teknologi inom SSF Research Institute PhD 2023 – Material Platform for integrated nonlinear optical devices finansieras av SSF och de medverkande aktörerna inom ramen för Industridoktorandprogrammet. Utlysningens mål är att stärka samarbetet mellan akademi och näringsliv. Bidraget ska resultera i en doktorsexamen. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Doktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning och vara till minst 80 procent anställd vid ett företag, samt ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget. Lärosätet måste vara svenskt.

kth.se
nyfors.com